Ønsker å lede et winner team

Speditør-general Tom Rune Nilsen ønsker å lede et winner team og reiser til fotball-landet Nederland for å hente tips. Til høsten hilser han helst en ny regjering velkommen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den adm. direktøren i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) gleder seg til foreningens tradisjonelle årskongress som i år arrangeres i Amsterdam 30. mai til 1. juni.

Mot sosial dumping

– Både kongressen og generalforsamlingen vil nok gå på tradisjonelt vis, uten kontroversielle saker. Vi vil imidlertid oppfordre medlemmene til å kjempe aktivt for at utenlandske sjåfører ikke utsettes for sosial dumping, noe vi urettmessig har blitt beskyldt for i debattene rundt kabotasje. Kabotasjekjøring er en sak vi har høyt på agendaen. Vi utnytter rettighetene til denne virksomheten, men vi er alltid opptatt av at det skjer på en riktig og sosialt akseptabel måte, sier Nilsen.

Årets kongress

Under bolken, Transportforum, er en fotballtrener invitert til å fortelle hvordan fortball-landet Nederland skaper et winning team. NHOLTs styreleder Ole Andreas Hagen vil på forumet innlede om foreningens vei mot 2020.

Hva er dagens og fremtidens viktigste oppgaver og utfordringer?

- Det er mange utfordringer. Næringspolitisk står vi overfor viktige endringer i sjøtransporten og vi er også veldig opptatt av å få jernbanen ordentlig på skiner. Særlig er det terminalene i Oslo, Trondheim og Bergen vi må få en avklaring på. I Nordisk sammenheng er det viktig å få en ny NSAB på plass.

Hvem er dagens medlemsbedrifter?

- Vi har ca. 250 medlemsbedrifter. Det spenner seg fra de store samlasterne som Schenker, Tollpost, Bring og DHL, til de integrerte som UPS, DHL og TNT, samt mange mindre bedrifter. Vi har styrket antall medlemmer innen flyspedisjon og vi har flere jernbanefirmaer. På sjøsiden har vi flere, som DFDS Logistics, Nor Lines og Colorline. Jeg mener vi nå har en meget slagkraftig organisasjon med terminalbedrifter, speditører og logistikkselskaper, og jeg kan ikke se at det finnes andre organisasjoner i Norge for disse firmaene. Jeg er imidlertid bekymret for at bransjens inntjening er dårlig, og at mange bedrifter sliter med at lønnsomheten går ned.

Hva er medlemmene mest opptatt av?

- Det spenner seg fra kompetanse, jus og toll til næringspolitikk og arbeidsgiverspørmål. Medlemmene krever at vi er både pålitelig og tilgjengelig. Vi må ha høy kompetanse og kunne være en aktiv medspiller på den politiske arena. For oss står medlemspleie øverst på lista.

Utviklingstrekk i speditørbransjen?

- Den er i rivende utvikling. Stadig gjør vi mer for næringslivet i Norge og kompetansekravet er bare økende.

Hva med flyspeditørenes situasjon?

- Flyspeditørene har alltid hatt et nært fellesskap, noe vi har forsøkt å holde vedlike. Nå er det sikkerhetsinstruksen for flyspeditørene som er det viktigste tema. Vi har nettopp fått Justisdepartementet med på at vi selv kan operere scannere på flyplassene i forbindelse med å klargjøre godset for flytransport.

Administrasjonens styrke?

- Jeg føler at vi har kompetente folk på alle plasser. Men vi står snart ved et generasjonsskifte som kan bli utfordrende. Det er viktig at vi kontinuerlig har personer med de rette, faglige kvalifikasjonene.

Spent på valget til høsten?

- Vi er politisk nøytrale. Senterpartiet har gjort mye bra med samferdselspolitikken og særlig vil jeg fremheve Liv Signe Navarsete. Men det er bra at det er konkurranse om å være best i samferdsel, og således vil vi også hilse en ny regjering velkommen, sier Tom Rune Nilsen.

Powered by Labrador CMS