Vær og klima på Losby

Vær og klima vil frem mot 2050 ha en sterk innvirkning på transport- og logistikkbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Statsmeteorolog John Smits slår fast at klimaendringer og global oppvarming får konsekvenser også for logistikken i Norge.

Det er vel tvilsomt at været vil spille på lag med logistikkbransjen, ifølge statsmeteorologen.

- Bransjen må tenke på hvordan man skal ivareta infrastrukturen med stadig økende hyppighet av nedbør, flom og skred. Dere må belage dere på store utfordringer på grunn av klimaendringene. Det handler om vær og klima, mye vær og om konsekvenser for norsk transport- og logistikkbransje, sa statsmeteorologen og NRKs værmelder da han gjestet Losbykonferansen nylig.

Global oppvarming

- Både profesjonelle og amatører er opptatt av global oppvarming. Asia og Sør-Amerika har fått en snitt-temperatur som er 2,5-3 grader høyere enn for 100 år siden, fortalte Smits.

Han fremhevet at scenariet for global oppvarming tilsier en oppvarming på nærmere 4 grader mot 2100, noe som vil få store konsekvenser.

Smits mener Norge kan forvente en temperaturstigning på 2-4 grader de neste 80 årene.

- Dette er en forsiktig prognose, mens en annen prognose tilsier 5-8 grader i temperaturstigning. Det blir mye dramatikk og mye ekstremvær. Samtidig med at temperaturen «bare» har økt med èn grad siden år 1900, har nedbøren økt 20 prosent i samme tidsrom, og mest de siste 10 årene. Snitt nedbør er på hele 1158 millimeter i Norge de siste 10 årene. Økningen i nedbør i vannbyen Bergen er på godt over 20 prosent, og Vestlandets hovedstad vil i snitt måtte ta unna 2600 millimeter på ett år, sa Smits.

Endrede flommønster

Han kunne også varsle endrede flommønster. Flommen kommer tidligere, og det blir flere vinter- og høstflommer. Stigende vannstand er estimert til 41 cm i Oslo og 73 cm i Bergen, men noe av dette blir kompensert ved at også landet vårt stiger.

Endring i årstidene her til lands er noen av følgene.

- Våren kommer en måned tidligere enn på 1960-tallet. Vinteren er forsvunnet på deler av Vestlandet. Permafrosten har også avtatt, og det medfører økt ras- og skredfare. Vi får færre frostnetter, flere tropenetter, flere varme dager. Dette betyr bedre levekår for blant annet flåtten, fortalte statsmeteorologen.

Smits mener det er god grunn for oss nordmenn å være opptatt av været.

– Husk det er krisene som driver oss framover, og vær og klima danner et speilbilde av våre kriser, sa Smits.

Han slo fast at verdenssamfunnet trenger en økonomisk krise for å redusere CO2 utslippene og dermed også redusere stigningen i temperaturene. Historien forteller nemlig at det er i krisetider temperaturen stabiliserer seg, og en av årsakene er altså reduksjon i utslipp av klimagasser, sa John Smits med et hint til transport- og logistikkbransjen.