Ketil Solvik-Olsen takker for seg som samferdselsminister.

Bedre infrastruktur er landets gull

Vi bygger landet. Det er ett av regjeringens hovedmål. Bedre infrastruktur styrker næringslivets konkurranse og utvider bo- og arbeidsregioner. Det gjør det både mulig og mer attraktivt å etablere seg utenfor bysentrum. Derfor skal nye veier bygges, eksisterende blir vedlikeholdt og oppgradert, jernbanen ser en vekst uten like, havner og farleder utbedres og rustes til økt skipstrafikk.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei, jernbane og langs

Ketil Solvik-Olsen har vært fast bidragsyter til Transport Insides artikkelserie, INNSIKT!

Han takker nå for seg og fratrer som samferdselsminister. Han blir erstattet av landbruksminister Jon Georg Dale, som utnevnes i statsråd fredag 31. august.

Transport Inside (TI) er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer. TI har et godt fotfeste blant transportører, speditører og logistikkmedarbeidere, samt kjøpere av transporttjenester i industri- og handelsbedrifter.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og At.no.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i vår artikkelserie, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag. Aktørene er: Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister, Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU.

 

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

 

kysten. Samtidig som over 60 store veiprosjekter er under bygging. Ikke fordi det er gøy, men fordi det knytter landet vårt bedre sammen.

Regjeringen satser massivt i kroner. Men kanskje enda viktigere: vi gjør grep for å få mer igjen for pengene. Vi har forenklet planprosesser og regelverk. Vi har opprettet Nye Veier AS for å bygge mer helhetlig og lange strekninger. Vi gjennomfører bompengereform, arbeider med kontraktstrategi i Statens vegvesen, reformerer jernbanen for å samle oppgaver og ansvar bedre. Disse vil fortsette å virke positivt over flere statsbudsjetter og transportplanperioder. God infrastruktur er en investering i fremtidig velferd og velstand.

Ikke bare asfalt og skinner

Samtidig tar vi på alvor den enorme teknologiske utviklingen som skjer innen elektrifisering og digitalisering. Vi snakker ofte om asfalt og skinner når vi drøfter infrastruktur. Trolig er det i endring.

Den pågående teknologiske revolusjonen endrer samfunnet og skaper nye muligheter. Autonome kjøretøy, elektrifisering, samvirkende systemer og nye tjenesteløsninger kommer til å påvirke oss. Med stor sannsynlighet vil teknologi få stor betydning både for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø/klima og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten.

Den digitale infrastrukturen i Norge er av god kvalitet og danner et godt utgangspunkt for å modernisere transportsektoren. Vi jobber målrettet med utrulling av fiber og et lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med enheter. I tillegg moderniserer vi dagens regelverk for å legge til rette for blant annet droner og selvkjørende kjøretøy.

Vi må legge til rette for fremtidens transportmidler

Teknologien kan bli et viktig redskap for både mer effektive og mer klimavennlige transportløsninger. Derfor er regjeringen ivrig etter å stimulere til nye løsninger. La meg nevne noen aktuelle tiltak: 

  • Ny lov om utprøving av autonome kjøretøy har trådt i kraft, og de første selvkjørende kjøretøyene er allerede på veiene.
  • Etableringen av selskapet Entur, som har som mål å tilby reiseplanlegging og billettløsninger for hele landet.
  • Økonomisk støtte til forskning og pilotprosjekter – blant annet gjennom midler til Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
  • Konkurransen "Smartere transport i Norge", som ble lansert høsten 2017. Totalt 100 millioner kroner ble fordelt på fem vinnere i 2018.
  • Støtte til utbygging av digital infrastruktur.

Nøyaktig hvordan fremtiden blir, er det vanskelig å forutsi. Men jeg skal gjøre mitt for at vi er forberedt, og kommer fremtiden trygt i møte. En ting er nemlig helt sikkert: Fremtiden er ikke hva den en gang var!

Powered by Labrador CMS