Fornyede sikkerhetskrav ved import – er du oppdatert?

Bak den kryptiske forkortelsen ICS2- Import Control System 2 – skjuler det seg viktige sikkerhetskrav som gradvis blir gjort gjeldende for all import fra tredjeland til Norge, Sveits og EU. Her gjelder det å følge med slik at det ikke blir bråstopp i tollen for din vareimport.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

ICS2 (Import Control System 2) er EUs nye sikkerhetssystem for varer fra tredjeland. Norge og Sveits er også med i ICS2. Import fra alle avsendere utenom dette området defineres i denne sammenheng som tredjeland.

Målet med ICS2 er å ytterligere sikre beskyttelsen av transport av varer til eller i transitt til EU, Norge og Sveits. ICS-systemet som sådan har vært i kraft fra 2009. Men i lys av flere terrorhendelser bestemte EU seg for å innskjerpe regelverket i 2016, blant annet når det gjaldt krav til forhåndsinformasjon til tollmyndighetene (Pre loading Advanced Cargo Information (PLACI).

FIGUR 1

ICS2 er allerede operativt

Som framgår av figuren til høyre har EU bestemt at ICS2 systemet innføres (release) i tre faser.

Det betyr at de nye kjørereglene allerede gjelder for Posten og ekspresselskaper som DHL, FedEx. UPS og TNT. Disse aktørene må således framskaffe nødvendig sikkerhets- og vareinformasjon som må utveksles elektronisk før flyavgang fra 3. land.

Det er en kuriositet at Svalbard nå forhåndsvarsler flysendinger og er definert som tredjeland. Tilsvarende gjelder for Storbritannia etter Brexit, sier Dag-Morten Årvik, Posten Norge.

Dag-Morten Årvik, forretningsutvikler E-commerce & Logistics Tolltjenester i Posten Norge kommenterer utviklingen slik:

– Deling av «rike data» (manifest-opplysninger) i forkant vil gradvis bli en

forutsetning for effektiv grensepassering og tollprosesser.

Og han påpeker videre:

– Gjennom ICS2 sin første fase (2021), har både flypost- og ekspress flyfrakt blitt innmeldt og forhåndsvarslet digitalt, før opplasting på fly i avgangslandet. Det er jo ellers en kuriositet at Svalbard nå forhåndsvarsler flysendinger og er definert som tredjeland. Tilsvarende gjelder for Storbritannia etter Brexit.

FIGUR 2

Som det framgår av figur 2 rulles sikkerhetskravene gradvis ut til for til slutt å omfatte all transport fra tredjeland til EU, Norge og Sveits.

Det stilles mer omfattende krav til informasjon og data. Og tollmyndighetene vil ha tilgang til å prosessere data via et felles arkiv, sier Kate Burhol i DHL Express.

Kontroll-løypa – en tretrinnsrakett

Kate Burhol, Customs Manager i DHL Express Norge, gjør oppmerksom på at den som transporterer varer fra tredjeland via fly, og for all flytransport fra 1. mars 2023, vil være ansvarlig for å avgi forhåndsvarsel:

1. Før lasting / Pre-loading

2. Før ankomst / Pre-arrival

3. Ved ankomst (Arrival)

Ja, vi snakker om elektroniske meldinger

Burhol forteller vider at framleggingsmelding (Presentation) vil gå til Tolletaten som igjen videreformidler meldingen til EU. Varsling skjer via felles grensesnitt STI (Shared Trader Interface). Det innføres også en Request for Information, RFI) og en kontrollmelding før ankomst.

At vi her snakker om elektroniske meldinger og ikke papir er vel og bra. Men innføringen av ICS 2 vil i alle fall kreve ny og tilpasset programvare og systemintegrasjoner, understreker Burhol.

Systemet innebærer også at det innføres en bekreftelse at risikoanalysen er fullført, dette i form av et dokumentert kontrollresultat fra tollmyndighetene.

Også vareeier har et ansvar

– Det stilles med andre ord mer omfattende krav til informasjon og data. Og tollmyndighetene vil ha tilgang til å prosessere data via et felles arkiv (Common Repository), avslutter Burhol.

For egen regning vil jeg tilføye en ikke bør overdrive terskelen for å tilpasse seg ICS2-kravene. Det gjelder både transportører, eksportører og importører. Dette fordi det jo langt på vei er tale om data som allerede finnes i internasjonale fraktbrev/meldinger og lastelister.

Men mens mange vareeiere her har gode systemer og rutiner er det ikke til å stikke under stol at atskillige firmaer også har lagt seg til den uvanen å oversende unøyaktig, ufullstendig og til dels altfor sen informasjon til transportørene som jo til syvende og sist er de som skal «mate» informasjonen inn i ICS2. De firmaene som ikke viser evne og vilje til å tilpasse seg ICS2 når fase 2 og 3 trer i kraft risikerer således både et «shit in – shit out» problem- og at varene blir stående fast i tollen.

Powered by Labrador CMS