Mariners rute går mellom Vanvikan og Brattørkaia i Trondheim. Her passerer fartøyet Munkholmen.
Mariners rute går mellom Vanvikan og Brattørkaia i Trondheim. Her passerer fartøyet Munkholmen.

Her kjører det ubemannede godsfartøyet i rute inn til Trondheim

Mens Asko og Yara jobber intenst med å teste ut, og få godkjent sine godsfartøy for autonom fart, er autonom godstransport på sjøen allerede en realitet i Trondheim. Om enn i litt mindre skala.

Publisert

Se videopresentasjon av fartøyet og ruten.

Maritime Robotics har fått godkjennelse både av Kystverket og Sjøfartsdirektoratet til å sette opp verdens første fraktrute for ubemannede fraktebåter og bedriftens eget ubemannede fartøy, «Mariner» har allerede tatt ruten i bruk. Ifølge en pressemelding fra selskapet, er dette den første ubemannede fraktruten til havs.

16 kilometer rute

Fartøyet frakter varer og utstyr mellom Maritime Robotics produksjonslokaler i Vanvikan på Fosenhalvøya og selskapets hovedkontor på Brattørkaia i Trondheim. Ruten er på cirka 16 kilometer.

Mariner er noen få meter lang, og lastes og losses manuelt.
Mariner er noen få meter lang, og lastes og losses manuelt.

– Dette er et veldig viktig steg for å kunne utvikle mer miljøvennlige og bærekraftige transportløsninger ved å ta i bruk vannveien vår, sier Eirik Hovstein, COO i Maritime Robotics i en pressemelding.

– I tillegg er dette også en betydelig milepæl i prosessen rundt etableringen av lover og regler som muliggjør sjøsatte droner til å ta del i den ordinære trafikken til havs, legger han til.

Flere prosjekter

Norge er et foregangsland når det gjelder utvikling av autonome farkoster til havs, og både Askos sjødroneprosjekt mellom Moss og Horten og Yaras «Yara Birkeland» er i testdrift for å bevise at autonom sjøtransport er trygt, slik at nødvendige godkjennelser kan gis. Teknologien er der, men lover og regler må smått om senn følge etter.

– Det er essensielt at lov- og regelverk oppdateres i takt med teknologiutviklingen for å kunne nyttiggjøre seg de nye mulighetene denne utviklingen tilbyr. Ubemannede fartøy er med på å bidra til kosteffektive operasjoner med redusert risikovurdering og lavere CO₂-utslipp enn eksisterende bemannede alternativer, forteller Hovstein.

Støtte

Prosjektet til Maritime Robotics har fått støtte fra ZAWAS (Zero Emission Autonomous Water Shuttles), en innovasjonsklynge i samarbeid med Innovasjon Norge og norsk industri.

Maritime Robotics jobber med innovative ubemannede løsninger. Deres systemer er utviklet for sømløse operasjoner til havs og i lufta, med fokus på brukervennlige og verdiskapende løsninger. Siden 2005 har Maritime Robotics utviklet løsninger som bidrar til redusert risiko, reduserte CO₂-utslipp og reduserte operasjonskostnader.

Powered by Labrador CMS