- En krigserklæring fra NHO

NHO kommer med en krigserklæring og oppfordrer til streikebryteri, mener NTF.

Publisert Sist oppdatert

Veien til forsoning i havnekonflikten synes lang. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) raser mot det de oppfatter som oppfordring til streikebryteri fra NHOs side.

- Dersom den/de fortrinnsrettsberettigede ikke utøver fortrinnsrett kan bedrifter tilsluttet losse- og lasteoverenskomstene etter NHOs syn sette inn egne ansatte uten at dette representerer tariffbrudd eller streikebryteri, skriver NHOs forhandlingsleder Rolf Negård i et brev

Uttalelsen dreier seg om sympatistreiken NTF har iverksatt i Mosjøen og Tromsø havner som følge av konflikten ved Risavika Havn.

- Det kan antas at LO og Transportarbeiderforbundet (NTF) har en annen forståelse enn NHO på dette området, og kan komme til å anse det som streikebryteri dersom andre overtar arbeid omfattet av fortrinnsretten under streik. Bedrifter tilsluttet losse- og lasteoverenskomstene som vil tildele losse- og lastearbeid til andre, bør derfor ha beredskap for mottiltak, herunder ulovlige aksjoner, skriver han videre.

Les mer om havnekonflikten her.

Lynforbanna

Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet, hisser seg voldsomt opp over utspillet.

- Jeg er lynforbanna på NHO som oppfordrer til streikebryteri. Det er sjokkerende at NHO oppfordrer sine medlemsbedrifter til å benytte arbeidstakere til å utføre arbeid som normalt utføres av losse- og lastearbeiderne. NHO setter nå de vanlige spillereglene i arbeidslivet til side. Dette er en ren krigserklæring fra arbeidsgiverne, og vi kommer til å benytte alle lovlige midler for få forhindre dette, freser Hansen.

Hansen lover at det vil komme reaksjoner mot havnene i Tromsø og Mosjøen.

- Vi vil på det sterkeste advare havneeierne i Tromsø og Mosjøen om å følge NHOs oppfordring. Det vil være oppsiktsvekkende om de støtter opp om streikebryteri. At andre enn de registrerte havnearbeiderne skal foreta lossing og lasting av skip er også et spørsmål om sikkerhet. Sikkerhet er tydeligvis helt underordnet for NHO. Det synes å være viktigere å knuse havnearbeiderne, men skjer dette må vi håndtere saken som vi gjør med streikebryteri under en vanlig tariffkonflikt, avslutter Roger Hansen.

- Liten innvirkning

Mosjøen og Tromsø ble tatt ut i sympatistreik lørdag, men ifølge NHO er ikke konsekvensene stå store. 

- I Mosjøen havn har LO i realiteten utsatt streiken. LO har innvilget dispensasjon for lossing og lasting ved industribedriften Alcoa. Losse- og lastearbeidet ved Alcoa utgjør ca. 95 % av oppdragene til de NTF-organiserte losse- og lastearbeiderne i Mosjøen, skriver NHOlt på sine nettsider, og melder videre om kun små driftsforstyrrelser i Tromsø.