Tvinges til å være LO-medlemmer

For havnearbeidere gjelder tydeligvis ikke organisasjonsfriheten, mener Venstres Sveinung Rotevatn.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den pågående havnekonflikten dreier seg i hovedsak om hvem som har rett til å laste og losse skip ved norske havner. LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har fortrinnsrett på å utføre slikt arbeid ved offentlige havner i Norge og uorganiserte får dermed ikke utføre slike jobber.

- Er det lov, spør Sveinung Rotevatn (V) arbeids- og sosialministeren.

Han har sendt et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

- Kjernen i dette, er at måten havnene er organisert på i praksis gjør det umulig å jobbe som havnearbeider uten å være medlem av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), sier Rotevatn til Nettavisen NA24

Han mener praksisen er brudd på den grunnleggende organisasjonsfriheten, som er hjemlet både i arbeidslivskonvensjoner og regnes som en grunnleggende menneskerettighet.

Den rødgrønne regjeringen, ved regjeringsadvokaten, ba Europarådets sosialrettskomite om ikke å behandle en klage fra Bedriftsforbundet om organisasjonsplikten bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

Her er spørsmålet som ble sendt til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) i sin helhet:

«Vil statsråden syte for at klagen mot Noreg vert handsama i Europarådets sosialrettskomité med det føremål å avklare om det ligg føre brot på organisasjonsfridomen ved norske offentlege hamner, og vil han uavhengig av dette setje inn tiltak for å sikre at organiseringa ved norske hamner er i tråd med menneskerettane?

Begrunnelse

Noreg har gjennom lang tid hatt ei ordning ved offentlege hamner der den såkalla Rammeavtalen mellom NHO og LO sikrar fortrinnsrett til arbeid for registrerte hamnearbeidarar. Systemet byggjer på ILO-konvensjon nr. 137, som ikkje er innført i Noreg ved lov, men gjennom partane i arbeidslivet ved tariffavtale. Ifølgje både Bedriftsforbundet og NHO har det vist seg at det norske systemet har ført til ei organisasjonsplikt i Norsk Transportarbeidarforbund for å få fast jobb som hamnearbeidar ved dei offentlege hamnene. Denne organisasjonsplikta er no klaga inn for Europarådets sosialrettskomité som klage nr. 103/2013. Klagen byggjer på ein påstand om at Noreg bryt Den europeiske sosialpakta artikkel 5 ved ikkje å sikre organisasjonsfridomen ved dei norske hamnene, det vil seie retten til sjølv å velje fagforeining eller velje å stå utanfor fagforeiningar. Den norske regjeringsadvokaten har på Noregs vegner bede om at saka vert avvist.»

 

Powered by Labrador CMS