«Rallar» og havnedirektør Rune Arnøy jubler over 100 millioner kroner til elektrifisering av jernbane. Foto: Per Dagfinn Wolden
«Rallar» og havnedirektør Rune Arnøy jubler over 100 millioner kroner til elektrifisering av jernbane. Foto: Per Dagfinn Wolden

110 mill. gir dypvannshavn

Den nye finske statsministeren satser på dypvannshavn i Narvik når han bevilger 110 mill. kroner til å elektrifisere jernbanen fra Kemi til Torneå.

Publisert

– Beste jeg har hørt, sier en glad Rune Arnøy, havnedirektør i Narvik, over en svært overraskende nyhet.

Det var avisen Haparandabladet som kunne fortelle at den nye statsministeren har satt av 110 millioner kroner til å elektrifisere jernbanen fra Kemi til Torneå.

Etter riksdagsvalget består den finske regjeringen av representanter fra partiene Sosialdemokratene, Senterpartiet, De Grønne, Venstreforbundet og Det Svenske folkpartiet.

Kraftig økning

– Dette innebærer en kraftig økning av jernbanetrafikken over Torneå/Haparanda, og vi får en korridor ut i Europa og dypvannshavnen i Narvik, sa den finske statsministeren Antti Rinne da han redegjorde for millionsatsingen.

– Dette er det sterkeste jeg har noensinne har hørt om jernbane fra Finland, sier Rune Arnøy til Fremover.

Ettersom det er opplyst at pengene allerede er bevilget, regner han med at oppstarten kan komme raskt.

– Det betyr at vi får elektrisk jernbane fra Narvik, gjennom Sverige, Finland, Russland og helt frem til Kina, fastslår havnedirektøren.

Kina kjører NEW-prosjektet

Det er Kina som er toneangivende i dette arbeidet, og NEW-prosjektet.

Når alt er på plass har kineserne et miljøprosjekt uten sidestykke å selge inn til godsfrakt, ifølge Arnøy.

Han er imidlertid fåmælt til den konkurrerende jernbanen i nord på strekningen Kirkenes og Tromsø via Skibotn.

– Her er det allerede en bane i drift, nemlig Ofotbanen. Alle er imidlertid velkomne. Men jeg vet at de har en stor jobb å gjøre de som tenker å utrede nye baner, i forhold til reinbeite, til myrområder – og til byråkrati. Og vi snakker om enorme investeringer, sier Narviks havnedirektør, Rune Arnøy.