Vil boikotte Risavika Terminal

NHO tapte i retten, og nå kan det bli full stans i Risavika.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vil sette i verk boikott av Risavika Terminal ved Stavanger fra 1. oktober.

- NTF blir nektet å opprette tariffavtale ved terminalen, og da ser vi ingen annen utveg enn å sette i verk en lovlig boikott, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF.

NTF varslet boikott av terminalen i fjor høst, etter at den faste tvistenemnda konkluderte med at terminalen var et såkalt tarifftomt rom. NHO Transport og Logistikk nekte tå gå med på det, og stevnet NTF for arbeidsretten. NHO mente at en boikott ville være ulovlig.

Transportarbeiderforbundet vant saken i Arbeidsretten.

Tapte på alle punkter

Arbeidsgiverne brakte saken inn for Oslo Tingrett for brudd på boikottloven, men tapte på alle punkter, og måtte betale NTFs saksomkostninger.

NHO påpeker i en melding på sine nettsider at dommen kan ankes. Dersom saken blir anket vil den oversendes til lagmannsretten for fornyet behandling. Det må i så fall antas at det vil ta i overkant av et år før det foreligger dom fra lagmannsretten.

Ifølge NHO var ikke dommen uventet.

- Dommens resultat var ikke uforventet ettersom det ikke er normalt at domstoler fraviker dommer som Høyesterett har avsagt. Høyesterettsdommer har stor tyngde som rettskilde i norsk rettsvitenskap og i anvendelse og tolkning av norske lover, skriver NHO.

- I den såkalte Sola Havn-dommen, som ble avsagt av Høyesterett i 1997, ble det lagt til grunn at varsel om boikott som pressmiddel for å få opprettet tariffavtale var et lovlig kampmiddel. Det er imidlertid en rekke vesentlige, og relevante, forskjeller mellom saksforholdet i Sola Havn-saken og den aktuelle saken. Disse forskjellene kan det synes som om tingretten har tillatt liten vekt i sin vurdering, heter det videre fra NHO.

- Bør besinne seg

Transportarbeiderforbundet mener at NHO nå bør føye seg, og la en anke ligge.

- Det foreligger nå dom i Arbeidsretten og Oslo Tingrett der vi har fått fullt medhold hele vegen. Den såkalte Sola-dommen fra Høyesterett for noen år siden ga NTF medhold i at det er lov å bruke boikott i kampen for å opprette tariffavtale. Sett i dette lyset, bør arbeidsgiversida besinne seg, sier Lars M. Johnsen.

- Vi regner med full støtte fra de andre LO-forbundene som er involvert i virksomheten ved terminalen. Det vil bety at det aller meste av skipsanløp og lasting og lossing ved terminalen vil opphøre, sier Lars M. Johnsen.

- Meningsløst

Regionleder for NHO Logistikk og Transport Rogaland, Jan Håvard Hatteland, mener en boikott er meningsløst.

– Dette skaper ikke konkurransekraft og trygge arbeidsplasser. Det er et forsøk på en revisjon i regelverket i havnene rundt forbi i Norge, slik at det kan bli oppdatert til markedets forventninger, sier han til Rogalands Avis.

Risavika Havn jobber intenst for å forhindre at det blir en boikott.

– Vi jobber mye med å få gods fra vei til sjø, og da er forutsigbarhet helt avgjørende. Vi tåler ikke stans. Vi vil gjøre alt vi kan for at det ikke skal bli boikott, sier administrerende direktør i Risavika Havn, David S. Ottesen til RA.

Powered by Labrador CMS