«Norwegian Gannet» står i fare for ikke å få anløpe Hirtshals.
«Norwegian Gannet» står i fare for ikke å få anløpe Hirtshals.

I strid med regelverket

Den nye slaktebåten «Norwegian Gannet» står i fare for ikke å komme i drift.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det stilles spørsmål om hvordan over 20 millioner offentlige kroner kunne tildeles et konsept som ikke følger gjeldende norsk regelverk.

Les om konseptet: Vil sende laksen snarveien

Fiskeriministeren har bekreftet at slaktebåtkonseptet Norwegian Gannet ikke er i tråd med gjeldende norsk regelverk.

Ifølge IntraFish har departementet avslått søknaden om at den skal få levere produksjonsfisk i Danmark. Bøygen er Mattilsynets kvalitetsforskrift (§ 17), som slår fast at produksjonsfisk, såkalt «Prodfisk», må bearbeides i Norge.

 I oktober i år ga Mattilsynet Norwegian Gannet dispensasjon fra paragraf 17, men nå har Nærings- og fiskeridepartementet opphevet dispensasjonen fra loven.

– Det vil ikke være reell risiko for at denne fisken (produksjonsfisken, journ. anm) vil bli solgt, slik at dårlig kvalitet vil komme ut i markedet. Den vil bli sortert og feilrettet i Hirtshals på samme måte som i Norge før den går ut i markedet. Dette kan sikres og dokumenteres på minst like god måte som i Norge, sier Carl-Erik Arnesen til Intrafish.

Departementets vedtaksbrev vedr. omgjøring av Mattilsynets dispensasjon til Hav Line inneholder svært interessant informasjon, blir det hevdet, både med tanke på forståelsen av Kvalitetsforskriften, og med tanke på Kystverkets behandling av søknadene til insentivordningen.

CEO i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, viste Moderne Transport rundt på Hirtshals-fabrikken i høst. Nå står fabrikken i fare for å bli stående ubrukt.
CEO i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, viste Moderne Transport rundt på Hirtshals-fabrikken i høst. Nå står fabrikken i fare for å bli stående ubrukt.

Ba om dispensasjon

I NFDs brev fremgår det at Hav Line først den 4. september 2018 (nærmere fire måneder etter søknadsfristen for insentivordningen) sendte brev til Mattilsynet for en vurdering av om slaktebåtkonseptet var i tråd med Kvalitetsforskriften, og ba subsidiært om et dispensasjonsvedtak.

28. september fattet Mattilsynet vedtak om at konseptet ikke var i tråd med Kvalitetsforskriften, og avslo søknad om dispensasjon.

Hav Line klaget på avslaget 9. oktober. Mattilsynets hovedkontor ga 5. november Hav Line medhold i klagen.

Dette tyder på at Kystverket ved tildelingstidspunktet ikke hadde tilgjengelig dokumentasjon på at slaktebåt-konseptet var i tråd med gjeldende norsk regelverk, og dermed gjennomførbart.

Det er oppsiktsvekkende, mener mange, at Kystverket har kunnet prioritere tildeling til den eneste av tre "laksetransporter" der det kunne herske tvil om lovligheten. Kystverket stilte imidlertid svært strenge krav til dokumentasjon av gjennomførbarhet til de andre to søkerne.

Powered by Labrador CMS