NEDTUR: Det har vært tøffe tider i Kirkenes etter at gruvedriften i Sydvaranger ble lagt ned. Her fraktes lokomotiver som har fraktet malm fra gruven til havna i Kirkenes. Den gamle havna i Kirkenes er ikke verdt å investere mer i, mener myndighetene.Foto: Auksjonen.no
NEDTUR: Det har vært tøffe tider i Kirkenes etter at gruvedriften i Sydvaranger ble lagt ned. Her fraktes lokomotiver som har fraktet malm fra gruven til havna i Kirkenes. Den gamle havna i Kirkenes er ikke verdt å investere mer i, mener myndighetene.Foto: Auksjonen.no

Vil satse på ny havn i Kirkenes

- Vi anbefaler Høybukta vest-området som det beste alternativet for en eventuell ny havn i Kirkenes, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Publisert

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sammen med Kystverket, Avinor og Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportinfrastruktur i Kirkenes-området (KVU Kirkenes). Utredningen beskriver mulige strategier for lokalisering av stamnetthavn i Kirkenes med nødvendig veitilknytning.

Her kan du lese KVU-en

Statens vegvesen og Kystverket at en ny stamnett-terminal legges til vestsida av Tømmerneset, og Høybukta vest ble rangert som det fremste alternativet.

Må finansieres lokalt

Høybukta vest-alternativet er anbefalt, og ligger noen kilometer vest for dagens havn og selve Kirkenes by.
Høybukta vest-alternativet er anbefalt, og ligger noen kilometer vest for dagens havn og selve Kirkenes by.

Dagens havn i Kirkenes har ikke utvidelsesmuligheter, og tungtransporten gjennom sentrum er også til hinder for utviklingen av Kirkenes som en attraktiv by.

- Samtidig understreker vi at havneutbyggingen må finansieres av lokale myndigheter i samarbeid med private aktører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Solvik-Olsen påpeker at i den grad staten skal vurdere mer kostnadskrevende alternativer for adkomstvei av hensyn til særskilte næringsinteresser, vil det forutsettes lokale bidrag til denne veiutbyggingen.

- I Høybukta vest-området er det potensial for å utvikle en stamnett-terminal med mange funksjoner for flere tiår framover. Dette betyr at Kirkenes kan bli et knutepunkt for lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet, for transport mellom Europa og Asia og for effektiv næringstransport for mineral- og sjømatindustrien i nord, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

- Et godt grunnlag

Han understreker at dette forutsetter et bredt samarbeid mellom næringsaktører, Sør-Varanger kommune og staten, og at finansiering av en så stor satsing i Kirkenes vil være en utfordring.

- Derfor er det viktig at regjeringen nå har gitt føringer for videre planlegging og slått fast at Høybukta vest er statens prefererte lokaliseringsalternativ. Dette har vært en lang prosess, med mange synspunkter og ulike interesser. Nå har vi fått et godt grunnlag for å jobbe videre med en felles løsning som kan styrke både Kirkenes og hele Barentsregionen, sier Naimak.

Dagens havn i Kirkenes har ikke utvidelsesmuligheter, og tungtransporten gjennom sentrum er også til hinder for utviklingen av Kirkenes som en attraktiv by.