Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn håper samarbeidet kan få fart på det grønne skiftet innen landtransport.

Skal mobilisere næringslivet

Med støtte fra regjeringen har 20 bransjeorganisasjoner forpliktet seg til å få fortgang i det grønne skiftet i transportnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Transport- og logistikknæringen gir full gass for å nå miljø- og klimamålene.

På lanseringsseminaret av Grønt landtransportprogram torsdag kunne klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn konstatere at transport- og logistikknæringen gir full gass for å nå miljø- og klimamålene.

I 2030 skal næringstransporten bidra til 50 prosent utslippskutt.

– Nå skjer det, sier næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole Andreas Hagen. Han er i sekretariatet for Grønt landtransportprogram, sammen med NHO LTs adm. direktør Are Kjensli.

– Vi har samlet over 20 medlemsorganisasjoner for å mobilisere næringslivet til realisering av det grønne skiftet, sier Hagen.

Grønt landtransportprogram

NHO LTs topp-duo, adm. direktør Are Kjensli og næringspolitisk direktør Ole Andreas Hagen sitter i sekretariatet for dette arbeidet.

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning.

Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.

Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

Disse organisasjonene er med på programmet.

Støtte fra regjeringen

Grønt landtransportprogram har fått støtte fra Regjeringen, og organisasjonene har inngått et formelt og forpliktende samarbeid.

- Vi vil invitere næringslivet til å delta i pilotprosjekter og stimulere til et bredt teknologiskifte, sier Hagen. Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. Vi bygger en arena for samhandling mellom organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Ved å samle verdikjeden, dele kunnskap og utvikle verktøy skal vi nå gjøre en kraftfull innsats for å kutte utslippene.

- My å hente

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn understreket betydningen av å gjøre store kutt i klimautslippene.

- Vi vet at vi må gjøre store kutt i klimagassutslippene våre, og i Norge har vi mye å hente på transport og logistikk. I langstrakte Norge har vi mye næringstransport på vei, det er derfor bra og nødvendig at bransjen finner sammen for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.

– Det er mange utfordringer, særlig for tungtransporten, sier Hagen og fortsetter:

- Det finnes knapt lynlading for tunge kjøretøy, og hydrogen er kun på teststadiet, forteller NHO LTs næringspolitiske direktør.

Slik ser fremdriftsplanen for Grønt landtransportprogram ut.
Powered by Labrador CMS