OVERLEVERT: Her overleverer adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO rapporten til statssekretær Sigrun Aasland i KLD.

- Når ikke klimamålene for landtransporten i 2030

RAPPORT: Men med forsterkede tiltak kan målene nås i 2034.

Publisert

Dette konkluderes det på i rapporten «Klimaanalyse av norsk landtransport» som ble lansert av Grønt Landtransportprogram (GLP) i Næringslivets Hus. Rapporten peker på en rekke nødvendige tiltak for rask omstilling av landtransporten.

HAR LAGET RAPPORTEN: Simen Narum er markedsanalytiker i GLP og har vært ansvarlig for rapporten.

- Transportsektoren er Norges største utslippssektor og må løftes på klimaagendaen. Med denne rapporten blir det enklere for politikerne å vite hvilke tiltak som er nødvendig for å få fart på omstillingen, sier adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO.

2030 kommer for fort

I løpet av vinteren og våren har GLP sammen med sine over 70 partnerbedrifter og 24 medlemsorganisasjoner, jobbet med en klimarapport om norsk landtransport. Dette inkluderer utslipp fra lastebiler, busser, og varebiler. I rapporten har GLP laget to scenarioer. Et høyscenario med forsterkede tiltak og et lavscenario uten forsterkede tiltak.

Ifølge Ingelin Noresjø, daglig leder i GLP, er 2030-målene utenfor rekkevidde. Men med forsterkede tiltak er det fortsatt mulig med store utslippskutt.

DEBATT: Fra venstre er Thor Morten Wangen, kommunikasjonsrådgiver i GLP, Sigve Jarl Aasebø, seniorrådgiver i Statens vegvesen, Sigmund Størset, seniorrådgiver i Enova og Synnøve Grøndahl, Seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

- En samlet transportbransje ønsker omstilling, men er avhengig av forutsigbarhet og tydelige rammevilkår. Landtransporten står for ca. 4,45 millioner tonn, eller 10 prosent av Norges totale utslipp. Det er mye. Hvis vi gjennomfører de forsterkede tiltakene for vårt høyscenario, mener vi klimamålene er innen rekkevidde i 2034, sier Noresjø.

Viktig samspill med myndighetene

Under fremleggelsen inviterte GLP også til en panelsamtale med Enova, Statens vegvesen og Miljødirektoratet.

- Det er viktig at transportnæringen engasjerer seg i reduksjon av klimagasser og leter etter løsninger, for så å gjennomføre. Vi ser frem til videre diskusjon med GLP om hva som er mulig og hva som ikke er mulig, sier Sigve Jarl Aasebø, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Om Grønt Landtransportprogram

Grønt Landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid som jobber med å kutte utslippene for tunge kjøretøy med 55 prosent innen 2030. Det gjør vi ved å samle bransjen og sette i gang pilotprosjekter for elektrisitet, biogass eller hydrogen. Det er over 70 partnerbedrifter og 24 medlemsorganisasjoner involvert, som representerer de viktigste aktørene i transport- og energisektoren.

- Rapporten fra GLP gir en god oppdatering på hvor langt vi har kommet med utslippskutt i landtransporten. Enova støtter de som går foran i denne i omstillingen. Fremover blir også viktig å se på helheten av alle tiltak, både teknologiske- og ikke teknologiske, som er nødvendige for klimaomstillingen, sier Sigmund Størset, seniorrådgiver i Enova.

- Vi er glade for at GLP lager dette kunnskapsgrunnlaget. Den gir oss et nyttig innblikk i hvordan næringstransporten ser på mulighetene og utfordringene på veien mot 2030-målet, sier Synnøve Grøndahl, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS