Synnøve Gautesen Berg, direktør for ansvar og bærekraft i REMA Distribusjon

Får landets største solcelleanlegg

På et stort lagertak, like stort som syv fotballbaner, bygges nå Norges største solcelleanlegg. 

Publisert

Det er Relog AS som eier bygget på Vinterbro i Akershus rett sydøst for Oslo, som leies og driftes av REMA 1000 og fungerer som dagligvareaktørens Distribunal for Østlandet. 

Anlegget, med en installert effekt på over 5 megawatt peak (MWp), forventes å produsere over 4 millioner kilowattimer årlig. Dette tilsvarer strømforbruket til nesten 300 husholdninger eller nok strøm til å forsyne REMA 1000 sine elektriske lastebiler med nok strøm til å kjøre over 2,66 millioner kilometer - som tilsvarer 66 ganger rundt ekvator. Solcelleanlegget har en modulflate på hele 26.728 kvadratmeter.

- REMA 1000 har som målsetning å være klimanøytrale i egen drift innen 2030. Tilgang på fornybar energi er avgjørende for å lykkes. Derfor er denne store satsningen på solcelleanlegg viktig og nødvendig, sier Kjell Stokbakken, direktør for Varer og forsyning i REMA 1000.

Sterk bærekraft-satsing

Kjell Stokbakken, direktør for Varer og forsyning i REMA 1000

REMA 1000 og datterselskapet REMA Distribusjon har en ambisjon om å være ledende innen bærekraft i dagligvarebransjen. Alle distribunaler har allerede solcelleanlegg, men nå økes kapasiteten der det er mulig.

- 2023 var vårt første hele år med egenprodusert energi gjennom solkraft på alle våre fem distribunaler, fra Narvik i nord til Stavanger i sørvest. Det var en viktig milepæl, forteller Synnøve Gautesen Berg, direktør for ansvar og bærekraft i REMA Distribusjon.

Grønn omstilling i praksis

Solenergi er en fornybar energikilde som reduserer avhengigheten av fossile brennstoffer. REMA 1000-anlegget var det første i Norge som oppgraderte fra 1000 til 1500 volts arkitektur, noe som reduserer materialforbruket, energitapet og kostnadene med 10 prosent sammenlignet med tradisjonelle solcelleanlegg.

- Klimaomstillingen krever mengder av ren, fornybar energi som erstatning for fossilt brennstoff. Solenergi er en tilgjengelig teknologi som bidrar i dette grønne skiftet. Vi skal bidra der vi kan, gjennom solcelleanlegg og andre tiltak som energieffektivisering og utslippsfri transport, sier Stokbakken.

I tillegg til satsningen på egenprodusert, ren energi, fokuserer REMA 1000 også på utslippsfri varetransport. Flere biogassbiler og elektriske lastebiler er allerede i bruk, med mål om at alle egeneide biler skal være fossilfrie innen 2026. Samarbeid med transportører pågår for å sikre at også de følger etter.

Powered by Labrador CMS