Hagland Premier er det nyeste av de tre tidligere nybyggene fra samme verft, Royal Bodewes i Nederland. Det kom i drift i november 2023.

Hagland Shipping får støtte til selvlossende skip

Innovasjon Norge har vedtatt å gi økonomisk støtte til Hagland Shipping for å delfinansiere byggingen av fire nye, miljøvennlige skip.

Publisert

Styret i Innovasjon Norge har godkjent et lavrisikolån på opptil 267,5 millioner kroner og et risikolån på opptil 76 millioner kroner til Hagland Shipping. Dette skal bidra til finansieringen av fire nye, miljøvennlige, selvlossende skip.

Det nyeste av de tidligere nybyggene fra Royal Bodewes-verftet i Nederland, Hagland Premier, kom i drift i november 2023. Dette markerer en fortsettelse av rederiets miljøvennlige fornyelse de siste årene. 

Ifølge dagens pressemelding vil de nye fartøyene vil være blant de mest energieffektive i sitt segment, utstyrt med moderne dieselmotorer, renseanlegg med katalysatorer, store batteripakker, landstrømanlegg, elektriske gravemaskiner og varmegjenvinning. Dette vil samlet gi betydelige klimafordeler.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, uttaler: 

– Dette betydelige løftet for nærskipsfarten representerer et viktig skritt mot en grønnere fremtid og understreker Innovasjon Norges rolle i å fremme bærekraftig utvikling i norsk næringsliv.

Røtter tilbake til 1872

Hagland Shipping, som har røtter tilbake til 1872, har en investeringsramme for prosjektet på over 800 millioner kroner. Innovasjon Norge anser prosjektet som godt planlagt og lønnsomt, og mener det møter utfordringene med fornyelse av flåten på en god måte.

Haugli legger til: 

– Støtten fra Innovasjon Norge til Hagland Shipping er et eksempel på hvordan vi kan samarbeide for en mer bærekraftig fremtid. Vi er stolte over å kunne bidra og ser frem til de positive endringene dette vil bringe.

Innovasjon Norge har et særlig oppdrag med å fornye flåten for nærskipsfart og gjøre den mer miljøvennlig gjennom å redusere utslipp av klimagasser. Styret vurderer at finansieringsplanen er godt balansert mellom eiere, bank og Innovasjon Norge, noe som sikrer prosjektets gjennomføring.

Powered by Labrador CMS