Nåværende daglig leder Vidar Fagerheim i Shiplog skal lede det nye selskapet. Foto: Per Dagfinn Wolden
Nåværende daglig leder Vidar Fagerheim i Shiplog skal lede det nye selskapet. Foto: Per Dagfinn Wolden

Skal lede Grieg Logistics nye digitale satsing

Grieg Logistics fusjonerer sine to teknologiselskap Seamless og Shiplog i en ny felles satsing.

Publisert

Nåværende daglig leder Vidar Fagerheim i Shiplog skal lede selskapet som skal sette nye standarder for digitale løsninger i den maritime bransjen. Han får en sentral rolle med å effektivisere sjøtransporten.

Det være seg informasjonsflyten som må bedres, men først og fremst skal den daglige lederen føre an i digitaliseringen av maritim næring gjennom å løfte bransjen digitalt.

Grieg Logistics kjøpte seg inn i gründerselskapet og den maritime systemleverandøren Shiplog allerede i fjor, med tanke på å gjøre data for skipsovervåking mer intelligent.

Megatrend

– Digitalisering er en megatrend handler om hvordan vi tar i bruk teknologien, mer enn selve teknologien. Dette kommer havner, terminaler og forsyningsbaser til gode, sier Fagerheim til Mtlogistikk.

Vi traff han på Logistikk- og transportdagen i Bergen onsdag.

Best på digitalisering i maritim bransje er mottoet for gründeren og partneren i leverandøren av digital teknologi og logistikk-kompetanse.

Ny havneteknologi

Sammenslåingen av teknologiselskapene Seamless og Shiplog representerer Grieg Logistics nye havneteknologi.

Totalløsninger til havner, terminaler og forsyningsbaser skal gi et mer helhetlig havnedatasystem, som er fremtidens digitale løsninger innen deling av sanntidsdata, lean logistikk og samhandling i maritim bransje.

- Programvaren har om lag 90 prosent av alle havner i Norge som kunder, og leverer også til de største havnene i Skandinavia. I tillegg brukes våre varslings- og registreringsløsninger i 188 norske ferger og hurtigbåter, sier Fagerheim.

– Vi har allerede en bred portefølje av digitale tjenester med flere etablerte produkter for havn, logistikkbaser, industriaktører, offentlige myndigheter og rederier. På kort sikt vil våre havnekunder se et mer helhetlig havnedatasystem, som spiller godt og sømløst sammen, sier han.

Fagerheim ønsker å gi kundene et mer helhetlig havnedatasystem, med tanke på smart håndtering av terminaloperasjoner.

Store ambisjoner

Ambisjonen til Fagerheim er å bygge et sterkt teknologimiljø med Shiplog og Seamless som fra før har felles integrerte løsninger. De er hver for seg ledende systemleverandører i Norge med et sterkt fotfeste også i Skandinavia.

– Når vi leverer programvareløsninger, så er man umiddelbart ute og konkurrerer også på den internasjonale arenaen. Ved å samle Shiplog og Seamless i ett selskap, har vi ambisjon om å bygge et sterkt teknologimiljø, som vil kunne gi eksisterende og nye kunder en leverandør med løfteevne til å skape innovasjon og sette nye standarder, sier Vidar Fagerheim.

Det langsiktige målet er å skape en sterk og bærekraftig sjøtransport ved å løse fremtidens krav til en sømløs, digital og miljøvennlig logistikk-kjede.

Sømløs samhandling

– Vi har allerede en bred portefølje av digitale tjenester med flere etablerte produkter for havn, logistikkbaser, industriaktører, offentlige myndigheter og rederier. På kort sikt vil våre havnekunder se et mer helhetlig havnedatasystem, som spiller godt og sømløst sammen. I neste fase vil en også få smart håndtering av terminaloperasjoner, samt muligheter for en bredere systemportefølje ovenfor ferge- og hurtigbåtoperatører, alt samlet i en moderne skalerbar teknologiplattform, forteller Fagerheim.

Ifølge Michelle Williams er det nye selskapet et løft i den digitale satsingen i Grieg Logistics som ønsker å være en ledende aktør innen teknologiutvikling.