Containerhåndteringen over Göteborgs Hamn økte for niende kvartal på rad i siste del av 2022.

Økning i Göteborgs Hamn

Den anstrengte situasjonen i det globale transportsystemet som rådde i 2022, har blitt håndtert godt i Göteborgs Hamn. Havnen har økt volumet av last som håndteres totalt og tar også markedsandeler i alle segmenter.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den anstrengte situasjonen i det globale transportsystemet som rådde i 2022, har blitt håndtert godt i Göteborgs Hamn. Havnen har økt volumet av last som håndteres totalt og tar også markedsandeler i alle segmenter.

Det er havnen selv som uttaler dette, i en rykende fersk pressemelding.

Den svenske storhavnen slår også fast at Covid-relaterte forstyrrelser har nå blitt lindret på mange måter - men transportnæringen og kundene står fortsatt overfor nye utfordringer i 2023.

Containere

Containerhåndteringen over Göteborgs Hamn fortsetter å øke. Siste kvartal 2022 viste en økning på 8 prosent, noe som betyr at havnen ser vekst i containervolum for niende kvartal på rad. I løpet av hele året 2022 ble 885.000 TEUs håndtert i Göteborgs Hamn. Dette er en økning på 7 prosent.

En TEU, twenty-foot equivalent unit, tilsvarer en tjue-fots container.

Størstedelen av havnens containervolumer håndteres av terminaloperatøren APM Terminals.

Det totale svenske containermarkedet var uendret i 2022. Men – Sveriges markedsandeler er satt sammen av bransjeorganisasjonen Sveriges Hamnar. Dette med noe etterslep. De siste tilgjengelige tallene gjelder for 2022s første ni måneder.

Økningen i Gøteborg havn betyr en økt markedsandel fra 50 prosent til 53 prosent. Göteborgs Hamn økte også sin markedsandel sammenlignet med nærliggende større havner i Nord-Europa, heter det i pressemeldingen.

Nye togstrekninger

Containergods som fraktes med jernbane til og fra havnens innlandsterminaler rundt om i landet er et svært vanlig fenomen. Mengden containerisert gods med jernbane økte med 12 prosent til 515.000 TEUs. Både volumer med togpendlere på lang- og kortreiste togpendlere øker, men den største økningen kan sees i trafikken til og fra Nord-Sverige.

I løpet av 2023 vil ytterligere Målet er alltid å betjene Göteborgs Hamns kunder fra destinasjoner rundt om i Sverige.

Nye kjøretøy

Bilsegmentet ble negativt påvirket av blant annet komponentmangel og lavt nybilsalg både i Sverige og i utlandet i løpet av fjoråret, noe som gjenspeiles i Göteborgs Hamns volumtall. Det siste kvartalet i 2022 viste imidlertid en snuoperasjon, da volumene økte med 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Til tross for det landet hele året 2022 i en total nedgang på 7 prosent, noe som likevel betydde en økt markedsandel på 1 prosent for Gøteborg Havn, opplyser havnen.

RoRo og energi

Intraeuropeisk RoRo-trafikk gikk ned med 1 prosent i hele 2022, men Göteborgs Hamns markedsandel økte fra 17 til 18 prosent.

Håndteringen av energiprodukter økte med 16 prosent under fjoråret. Både lossing av raffinerte produkter, samt lagring av uraffinerte produkter økte. Markedsandelen økte fra 36 til 40 prosent.

Endret kjøpsbilde

-I løpet av siste del av fjoråret, så vi begynnelsen på en tilbakevending til en normal situasjon i logistikksystemet. Dette etter flere år med pandemi med følgeeffekter som flaskehalsproblemer, driftsstans, kapasitet og fartøymangel. Med en kommende lavkonjunktur og redusert etterspørsel etter transport globalt, ser vi i flere segmenter et økende overskudd av skip og utstyr, noe som påvirker prisbildet på markedet, sier Göteborgs Hamn ABs konsernsjef, Elvir Dzanics. Han fortsetter:

-Etter flere år hvor forbruket har gått opp grunnet restriksjoner av ulik grad, bruker vi nå pengene vi har til overs – etter å ha betalt strømregninger og renter – på opplevelser, reiser, servering og andre fornøyelser. Dét heller enn på ny elektronikk eller å bygge en større veranda. Signalene fra våre importkunder er klare – den store handlefesten er over.

Fallende volumer

- Forbrukerprodukter som klær og hjemmeelektronikk med mer, er områder hvor vi derfor ser fallende importvolum totalt sett. Vi så klare tendenser allerede ved utgangen av 2022. Trenden gjennom året så langt peker mot en ytterligere nedgang. Vareeierne har i mange tilfeller fulle lagre og ser redusert etterspørsel, noe som gir redusert transportbehov. Vi har allerede sett klare trender der volumene synker, slår Elvir Dzanics fast.

Industrien går godt

- Svensk produksjonsindustri gjør det fortsatt godt - kunder indikerer stabile ordrebøker og fortsatt god volumutvikling. Eksporten vil fortsette å være sterk fremover og selskapene vil fortsette å investere, sier Dzanics.

-Skognæringen står meget sterkt og gir de samme signalene om økte volumer inn i 2023. De svenske, høykvalitets tre-, papir-, papp- og masseproduktene er helt innenlandske produkter som fortsatt etterspørres, mens kronekursen er lav, fortsetter han.

Bilindustrien er et annet segment hvor produksjonen holder seg stabil. Ubalansen som rådet i produksjonskjedene har gjort at tilbudet av kjøretøy ikke har klart å møte etterspørselen. Det problemet har begynt å lette, noe som garanterer økt salg og produksjon. Etter en tøff periode vil det være behov for mer transportkapasitet, påpeker Elvir Dzanics, som oppsummerer:

Full fart forover

- I Göteborgs Hamn kan vi se tilbake på et sterkt år hvor vi tok markedsandeler i alle segmenter i Sverige, og vi har styrket oss i markedet sammenlignet med våre konkurrenthavner i EU. Vi skal være garantisten for næringslivets tilgang til omverdenen. Vårt fokus fremover er å fortsette vårt transformasjonsarbeid med uforminsket kraft, som også skaper fordeler, muligheter og konkurransefortrinn for våre kunder.

Powered by Labrador CMS