«Kustkaien», som ligger mellom de to pirene på bildet, skal utvikles til å bli et massivt knutepunkt for grønn energi de neste sju årene.

Vil bli Skandinavias største knutepunkt for fornybar energi

Göteborgs Hamn går med store planer, og skal bygge om den såkalte «Kustkajen» i energihavnen fra bunnen.

Publisert

Prosjektet i den svenske storhavnen omfatter geotekniske utbedringer, ny fundamentering, riving og nybygging av 300 meter kai og til dels også nytt prosessoppsett og -utstyr.

Hensikten med ombyggingen er at kaia skal bli «en avgjørende brikke i puslespillet i den grunnleggende infrastrukturen som er nødvendig når samfunnet gradvis går over til fornybart drivstoff».

– Kustkajen 2.0 er en ekstremt viktig investering for Göteborgs Hamn, hvor vi også sørger for å styrke mulighetene for samfunnets overgang til fornybare energityper som bare vil akselerere i løpet av kaiens levetid. Prosjektet er helt i tråd med havnens langsiktige ambisjon om å bli Skandinavias største knutepunkt for fornybar energi, og vi er glade for at vi nå har en sterk entreprenør på plass i form av Peab som skal hjelpe oss å realisere dette, sier Erik Hallgren, infrastrukturforvalter ved Göteborgs havn AB.

Göteborgs Hamns Energihamn er viktig for energiforsyningen i hele Sverige i dag. Om lag 2200 skipsanløp finner sted ved kaiene hvert år.

Forstudie og forprosjektering starter i Q4 2023, og byggefirmaet Peab er kontrahert for denne første fasen av arbeidet. Byggearbeidene er planlagt å starte i Q1 2026 og vare til Q1 2031.

De eksakte byggekostnadene er ikke klare av informasjonen fra Göteborgs havn, men i 2021 ble det opplyst at prosjektet i en «meget tidlig vurdering» var beregnet til 50–60 millioner euro.

Powered by Labrador CMS