Stavanger-regionen setter standard

RØROS: - Uten god logistikk dør næringslivet. Derfor trenger vi en fremtidsrettet infrastruktur med en sterk forsyningskjede.

Publisert Sist oppdatert

Det fremhevet styreleder Inge Oliversen i Logistikkforeningen, Rogaland på Røroskonferansen. Oliversen er adm. direktør i Step Change Management og står bak etableringen av Risavika Havn. Han var havnens første adm. direktør i 2003.

Han har også erfaring fra landbruk og offshorevirksomhet, og er stolt av å tilhøre en innovativ og nyskapende region. Han understreker at Stavanger-regionens velutviklede offshore-virksomhet setter standard for den øvrige logistikk-virksomheten.

- Tungtransport og nyttetrafikk trenger god infrastruktur for å være effektiv. Det er alt for mange eksempler på at næringsområder utvikles først, for så å tenke infrastruktur i etterkant. For å nå våre transport- og logistikkmål er vi avhengig av bompengefinansiering, sier Oliversen.

Han er tilhenger av ”gofot-teorien”, og at praktisk samhandling gjør hverandre gode. Han oppfordrer trønderne til snarest mulig å stikke spaden i jorda for nytt logistikknutepunkt.

- En av de største utfordringene nå er å få til logistikkaksen mellom Vestlandet og Trøndelag. Det krever regional samordning, understreker Oliversen.

Han betrakter Østlandet og Alnabru som en tidkrevende og kostbar flaskehals. Oliversen er kritisk til manglende politisk vilje og handlekraft, og hvor næringslivet må gjøre det meste selv.

Kompetanseoppbygging er en av Oliversens kjepphester.

- Universiteter og høyskoler må utnyttes til forskning og analyse. Fagmiljøene må styrkes for å utvikle nettverk, understreker Oliversen.

Travel laks

- Ingen er så travel som en død laks. En effektiv laksetransport forutsetter intermodalitet hvor aktørene innen alle transportformer trekker lasset sammen.

Det sier logistikkdirektør Ivar Raugstad i Marine Harvest ASA som presenterte virksomheten på Røroskonferansen. Han er ansvarlig for innkjøp og global distribusjon i verdens største produsent av oppdrettslaks.

Forretnings- og logistikkutfordringene står i kø for selskapet med 5000 ansatte i 18 land. I år forventer selskapet å slakte 292.000 tonn fisk.

- Vi konkurrerer i et globalt marked hvor kvalitet, tid og kostnadseffektivitet er avgjørende for å lykkes, understreker Raugstad.

Marine Harvests logistikkjede spenner fra flere lakseoppdrett langs norskekysten, via eksportsenteret på Gardermoen og helt til supermarkedene i det fjerne Østen.

Årlig sender Marine Harvest ca. 150 Boeing 747-fly fullastet med laks fra Gardermoen til destinasjoner rundt om i verden, det meste til fjerne Østen.

På Gardermoen er Marine Harvest Terminal etablert. Tidligere daglig leder i både DHL Global Forwarding og DHL Danzas Air & Ocean, Tom Erling Mikkelsen, er ansatt som daglig leder. Spedisjonsavdelingen er snart i virksomhet med en operativ teamleder og to speditører.

120 logistikere tok del i den 36. Røroskonferansen 12.-14. februar. Forslaget om en Røroserklæring for å motivere til fortgang i utbygging av fremtidens logistikknutepunkt Midt-Norge kom aldri.