Jernbanedirektoratet kutter antall persontog og øker antall godstog via Rørosbanen. Her passerer et CargoNet-tog Otta-stasjon - en strekning som i dag er strengt på grunn av brokollapsen ved Ringebu.

Gir godstog prioritet på Rørosbanen

Jernbanedirektoratet har besluttet å prioritere godstrafikk og kutter antall persontog på Rørosbanen.

Publisert

Etter ekstremværet Hans ble Dovrebanen stengt etter at Randklev bro over Gudbrandsdalslågen kollapset. Det har medført sterkt begrenset kapasitet på jernbanen mellom Oslo og Trondheim.

Som følge av dette har Jernbanedirektoratet nå bestemt at godstog skal prioriteres på Rørosbanen som er det eneste alternativet på strekningen.

Seks daglige godstog

Fra mandag 4. september blir antall persontog mellom Hamar og Røros redusert fra seks til to daglige avganger hver vei, mens antall godstog øker tilsvarende fra to til seks daglige avganger.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at gods får prioritet på den gjenværende kapasiteten vi har mellom Oslo og Trondheim nå når Dovrebanen er stengt, sier avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet har i dialog med Bane Nor og SJ kommet fram til endringene i ruteplanen, som vil gi en tredobling av antall godstog som frakter varer langs Rørosbanen. Økningen tilsvarer om lag 220 trailere daglig, som ellers ville beslaglagt veikapasiteten på strekningen Oslo – Trondheim.

– Vi klarer dessverre ikke å få plass til alle godstogene som skulle kjørt på Dovrebanen, men ved å prioritere gods på Rørosbanen får vi en best mulig løsning for å sikre banegående vareforsyning i Norge. Med tog kan vi frakte store volum mat og andre nødvendige varer mellom landsdelene på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, sier Lund.

Roser SJ

Som konsekvens av økningen i antall godstog, må togpassasjerene på Rørosbanen belage seg på færre avganger og buss for tog som erstatning for avgangene som blir kansellert.

– Vi har stor forståelse for at dette er frustrerende for alle de som foretrekker å reise med toget. Det er enklere og bedre å frakte personer med buss for tog enn å flytte store mengder gods over på andre transportformer, og vi må prioritere det som er best for samfunnet. Derfor har vi bedt SJ om å redusere antall avganger på Rørosbanen, forteller Lund.

Lund roser SJ for at selskapet har vist forståelse for de samfunnsmessige behovene i denne ekstraordinære situasjonen. – Dette er ikke en god situasjon for SJ og alle passasjerene, og vi setter derfor stor pris på at SJ både vil ivareta passasjerene med alternativ transport, og at de har vist forståelse for situasjonen, sier han.

Powered by Labrador CMS