Fremtidens logistikksjefer

TRONDHEIM: "Logistikk for Fremtiden" er mottoet for logistikkstudentene i Trondheim. Fremtidens logistikksjefer, eller Supply Chain Managers, har Lerkendal Stadion som ståsted og utviklingsarena.

Publisert Sist oppdatert

Logistikkstudentene på logistikkingeniørstudiet ved Høgskolen i Trondheim (HiST) gjør alt de kan for å skape en lys fremtid for logistikkbransjen og står på med nebb og klør for å føre logistikkarven videre.

Logistikkstudiet ved HiST er en tre-årig bachelorgrad i transportteknikk og logistikk med hovedfokus på det siste. Logistikkstudentene er en egendrevet gruppe studenter fra alle klassetrinn fra logistikkingeniørstudiet ved HiST. Denne markedsføringsgruppen har som mål å knytte studenter og næringsliv sammen gjennom nærkontakt med bransjen. Kontakten oppnås ved at mange studenter er medlemmer i Logistikkforeningen.no.

Hjertebarnet

Hjertebarnet, eller kjernevirksomheten, er studentenes årlige seminar med nytt tema hvert år. Årets arrangement ble som vanlig arrangert på Lerkendal Stadion og hadde fokus på EU-fortolling, hvordan effektivisere vareflyten ved bruk av moderne logistikknutepunkt og SalMars nye lokomotiv innen lakseforedling og logistikk, InnovaMar.

Seminaret får god hjelp og støtte fra bedrifter, lærermiljø og ildsjeler. Logistikkstudentene er blant annet fast innslag på den årlige Røros-konferansen. Studentenes årlige seminar på Lerkendal Stadion ble første gang arrangert i 2004.

- Seminaret "Logistikk for Fremtiden" er vårt hjertebarn, eller vår kjernevirksomhet, og hvor vi velger seminartema som fenger både næringsliv og studenter. Det er en utfordring når våre deltagere er alt fra godt innarbeidede speditører til førsteårsstudenter som knapt vet hva en gaffeltruck er, sier leder for Logistikkstudentene, Thomas Heimdal.

Han representerer et studie som ikke bare handler om at varen skal transporteres fra A til Å, men å ha kontroll og styring på hele verdikjeden.

Samhandling

Heimdal understreker at samhandling er en dyd av nødvendighet, både på Lerkendal og andre steder fremtidens logistikere er på banen. Studentene får da også god hjelp og støtte fra læremiljø, bedrifter og ildsjeler i logistikkbransjen.

- Uten denne støtten har det nok ikke gått. Stadig leting etter nye og fengende tema til seminarene krever støtte fra bransjen. I tillegg er vi avhengig av sponsorstøtte, sier Heimdal.

Logistikkstudentene (tidligere Markedsføringsgruppen) har fulgt logistikkstudiet ved HiST siden studiets oppstart i 1989.

- Vi driver markedsføring av logistikkingeniørstudiet og ønsker å bidra til å knytte studenter og næringsliv sammen på et annerledes grunnlag enn det skolen kan bidra med. Vi ønsker at studiet skal være så tilpasset næringslivets behov som mulig. Derfor er vi avhengig av å holde oss oppdatert på trender og utviklinger. Den beste måten å gjøre det på er nærkontakt med aktørene i bransjen. Kontakten oppnås ved at mange av våre studenter er medlemmer i Logistikkforeningen, samt gjennom gruppens viktigste arbeid i dag, å arrangere det årlige seminaret ”Logistikk for Fremtiden”. Målet er et seminar med interesse for både næringsliv og studenter. Vi ønsker å være studiets og studentenes ansikt utad. I tillegg ønsker vi å skape et godt sosialt miljø gjennom sosiale begivenheter, studieturer og avgangsseremonier, fortellet Heimdal.

Studentgruppen er hovedsakelig egenfinansiert, og arbeider ut i fra eget engasjement.

- Dette er imidlertid en investering for fremtiden med masse erfaring, gode kontakter og godt sosialt samvær, sier Heimdal.