Åpner for lavere bomtakster for tunge gasskjøretøy og lette el-varebiler

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å tilpasse det tekniske systemet AutoPASS for å muliggjøre en ordning med fritak eller reduserte priser for disse kjøretøyene i bompengeprosjekter.

Publisert

På bakgrunn av to separate oppfordringsvedtak fra Stortinget, er regjeringen blitt bedt om å etablere ordninger som kan lette bompengetakstene for el-varebiler og biogasskjøretøy. Dette innebærer en oppmuntring til å velge fossilfrie alternativer innenfor nyttetransporten.

Fra 1. september 2022 ble det innført en egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med totalvekt inntil 3 500 kg) i byområder der miljødifferensiering av takstene er mulig.

Samferdselsdepartementet har nå sendt et oppdragsbrev til Statens vegvesen, hvor de ber om at det tekniske bompengesystemet AutoPASS tilrettelegges for å inkludere den tekniske løsningen som i dag brukes for miljødifferensierte takster i all offentlig bompengeinnkreving. Per i dag er denne løsningen kun implementert i noen få byområder.

Dette vil legge grunnlaget for eventuelle reduserte bompengetakster for disse kjøretøyene, dersom lokale myndigheter velger å benytte seg av denne muligheten. For bompengeprosjekter som allerede er vedtatt av Stortinget, må også garantistene godkjenne eventuelle endringer i takstene. Det er planlagt at den tekniske løsningen skal være på plass innen midten av oktober 2023.
Powered by Labrador CMS