SITTER PÅ NØKKELEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har enda ikke avgjort når direktekjøringsordningen skal avvikles. Her fra Tolldagen 24. november i Oslo.

Frykter kø-kaos på grensen

OSLO: Det er stor spenning i bransjen knyttet til utfasingen av direktekjøringsordningen i sammenheng med innføringen av Digitoll-løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tolletaten skal gå gjennom en digital revolusjon i tollhåndteringen de nærmeste årene.

Direktekjøringsordningen

  • En ordning i tollregelverket som siden 1970-tallet har gitt næringslivet anledning til å kjøre ufortollede varer direkte til mottakers lager.
  • Frem til varene fortolles kan imidlertid ikke mottakeren rettmessig ta varene i bruk.
  • For alle varer som direktekjøres, må det fremlegges en fullstendig utfylt deklarasjon innen ti dager etter at tollagerholderen registrerte varen inn i sitt tollregnskap.

Behovet for bedre kontroll med hvilke varer som ankommer grensen er stort - og økende. Godsmengdene blir ikke mindre.

Digitalisering er veien å gå. Der er Tolletaten og logistikknæringen helt på bølgelengde.

Nå håper næringen at Tolletaten også kommer på bølgelengde i forhold til utfasing av det som er kjent som direktekjøringsordningen.

En "unntaksordning" som har blitt "praksis"

I snitt ruller det cirka 2500 lastebiler over Svinesundbroen hver dag.

Det å kunne ta inn varer ta inn varer over grensen, kjøre de til tollager hos bedriftene og vente til varen disponeres eller i inntil ti dager før de deklareres, har unektelig vært en bekvem og fleksibel ordning for næringslivet.

Det som i sin tid, på 1970-tallet, var tenkt som en unntaksordning for å lette importen, har i praksis blitt hovedmåten å håndtere importen på. Om lag 80 prosent av importvarene håndteres under denne ordningen i dag. For alle praktiske formål er det en helt sentral del av norsk importhåndtering som skal avvikles - for alle godsformer senest 1. januar 2025.

Da MT gikk i trykken var det enda ikke avklart nøyaktig hvilke tidsfrister som gjelder for overgangsordninger for importørene og speditørene. Den nøkkelen er det finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans departement som sitter på.

Are Kjensli heier på Tolletatens digitaliseringsprosjekt, men understreket behovet for smidige ordninger som gjør at næringslivstransportene kan foregå smidig også under det nye Digitoll-regimet.

Advarer mot kø-kaos

NHO Logistikk og Transport, som organiserer store deler av norsk logistikkbransje har engasjert seg sterkt i den digitale tollrevolusjonen. På Tolldagen var administrerende direktør Are Kjensli invitert på scenen til panelsamtale med tolldirektør Øyvind Børmer og divisjonsdirektør Jan Erik Ressem, som leder digitaliseringsprogrammet i Tolletaten.

På vegne av en samlet logistikk- og transportnæring understreket Kjensli behovet for en romslig overgangsordning.

Der all dokumentasjon er i orden og klar i god tid, der vil Digitoll ha en åpenbar effektiviseringsgevinst. Utfordringen er for alle avvikene. Hvis noe informasjon mangler. Her er det grunn til å tro at ikke alle har like god kontroll i sysakene som de beste i klassen. Der man i Norge er vant til mange digitale løsninger, er ikke det samme tilfellet i mange andre land. Der er det fremdeles manuelle papirrutiner som er hverdagen. Og det er heller ikke slik at alle norske importører er heldigitale i dag.

- Det er viktig at vi holder momentumet oppe i digitaliseringen av grensepasseringene, men vi skal samarbeide med næringslivet om tidsplan for utfasingen av direktekjøringsordningen, sa tolldirektør Øystein Børmer under Tolldagen.

I likhet med mange av medlemsbedriftene, som var godt representert i salen, frykter Kjensli at avvikshåndtering vil tvinge systemene i kne og at det vil oppstå køer ved grensestasjonene.

- Men la meg understreke det, vi er for Digitoll og økt digitalisering. Dette tror vi blir kjempebra på sikt. På litt kortere sikt er vi imidlertid bekymret. Vi må få til en smidig ordning som næringslivet kan leve med før vi har fått alle over i en heldigital hverdag, sa han.

- Viktig å holde momentumet oppe!

Tolldirektør Børmer fulgte opp med å si at det viktigste er å holde momentum oppe og å få flest mulig over på den nye Digitoll-løsningen så fort som mulig.

- Jo flere om går raskt over til Digitoll, jo smidigere vil prosessen gå.

Powered by Labrador CMS