Økt innsats for tungtransport

Regionvegsjef Torbjørn Naimak vil styrke innsatsen for tungtransporten i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Tungbilkonferansen i Bodø torsdag fremhevet Naimak følgende:

- Økt kontrollaktivitet og tiltak for tryggere tungtransport og bedre framkommelighet på veiene i Nord-Norge er et satsingsområde for Statens vegvesen.

Totalt skal det investeres mer enn 15 milliarder kroner på riksveinettet fram til 2017. Dette er mer enn dobbelt så mye som i forrige fireårsperiode.

Regionvegsjefen berømmet Nordland fylkeskommune for å ha tatt initiativet til konferansen, som samlet nøkkelpersoner fra transportnæringen, transportbrukere, politi, tollvesen, veimyndigheter og regionale og sentrale politikere.

Investering

Tungtransporten utgjør rundt 20% av trafikken på hovedveinettet i Nord-Norge. Det er om lag dobbelt så høy andel som for resten av landet.

Statens vegvesens handlingsprogram for de neste fire årene inneholder flere store investeringer som skal bedre fremkommeligheten og fjerne flaskehalser langs E6 gjennom Nord-Norge og på mellomriksveiene gjennom Skibotndalen i Troms og over Storskog i Finnmark.

Økt kontrollaktivitet

Nær 9000 tungbiler ble kontrollert i Region nord i fjor, og Statens vegvesen legger opp til like høy aktivitet i år. Den forsterkede kontrollinnsatsen av vinterutrustningen på vogntog videreføres.

Hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert 3022 lastebiler og 2337 tilhengere. Av disse ble det påvist feil og mangler ved 7% av lastebilene.

- Vi har sett en viss bedring i løpet av denne vinteren, og det er vår oppfatning at den økte kontrollvirksomheten har hatt effekt. Men tallene viser at vi fortsatt har utfordringer både i forhold til norske og utenlandske tungbiler, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Bedre i nord

Statistikken viser at blant de utenlandske tungbilene som er kontrollert i Nord-Norge i vinter, hadde 9% mangelfull utrustning. Nord-Norge skiller seg dermed markert fra resten av landet, der det ble avdekket mangler ved 15% av de utenlandske tungbilene.

- Mens de utenlandske vogntogene i Sør-Norge er «verstinger» på veien, er de som kjører i Nord-Norge vesentlig bedre skodd, sier Henry Nymann, som leder Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Region nord.

Når det gjelder tilhengerne, er det imidlertid store forskjeller mellom nasjonalitetene. Mens 12% av de norske hengerne hadde mangelfull vinterutrustning, gjaldt dette 40% av de kontrollerte utenlandske hengerne. Tilsvarende tall for hele landet var 46% for kontrollerte tilhengere.

Uhell stenger veier

Tallene fra Vegtrafikksentralen i Nord-Norge viser også at de utenlandske vogntogene er overrepresenterte når det gjelder hendelser som fører til stengte veier eller redusert fremkommelighet. Av de 135 trafikkuhellene med vogntog som er registrert i Nord-Norge siden januar 2013, er halvparten knyttet til utenlandske vogntog.

Powered by Labrador CMS