Nedgang for sjøtransporten

Tallet på sysselsatte innen sjøtransport falt med nesten 1400 til 25.000 i 2015, en nedgang på vel 5 prosent fra året før.

Etter mange år med høye sysselsettingstall, kom nedturen i sjøtransportnæringene i 2015, og nedgangen i oljeprisen er hovedårsaken. For selskapene innen næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods» har sysselsettingen falt med om lag 6 prosent, til 15 500 i 2015, opplyser Statistisk Sentralbyrå.

Samtidig som sysselsettingen gikk ned, har likevel omsetningen i hele næringen holdt seg rekordhøyt som i 2014. Den var på 165,6 milliarder kroner i 2015, en økning på 6 prosent fra året før, skriver SSB.

Godt år for lufttransport

Omsetningen for lufttransportnæringen fortsatte å stige, og endte i 2015 på 38,9 milliarder kroner, 868 millioner kroner mer enn i 2014. Antall sysselsatte utgjorde 7 100, mot 7 600 i 2014. Det var 99 foretak i næringen, omtrent det samme som i 2014.

Landtransport har fortsatt god vekst

I 2015 omsatte foretakene innen landtransportnæringen for 80,6 milliarder kroner mot 78,3 milliarder i 2014. Tallet på sysselsatte gikk opp med 7 000 fra året før, til 77 500 i 2015. Antall foretak var omtrent uendret. Landtransport omfatter all landbasert person- og godstrafikk.

Vekst for lagring og andre tjenester tilknyttet transport

Omsetningen gikk opp med 1,2 prosent for næringen «lagring og andre tjenester tilknyttet transport», fra 100,1 milliarder kroner i 2014 til 101,3 milliarder i 2015. Sysselsettingen gikk opp nær 6 prosent i samme periode, til 32 500 ansatte. Antall foretak var omtrent uendret, 2 350 i 2015.

Fortsatt nedgang i sysselsettingen for post og distribusjon

Tallet på sysselsatte innenfor «post og distribusjonsvirksomhet» utgjorde 19 900 i 2015, en nedgang på knapt 0,5 prosent fra året før. Antall foretak var omtrent uendret. Omsetningen utgjorde 17,8 milliarder kroner.

Fortsatt god vekst for transport og lagring

Næringshovedområdet «transport og lagring» økte omsetningen med 3,8 prosent fra 2014, og var på 404,1 milliarder kroner i 2015. Tallet på sysselsatte økte med snaut 5 prosent til 162 100, mens antall foretak holdt seg uendret fra året før og var på 21 000.