Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023:

Det er usikkerhet rundt tilskuddordningen for skipsfarten.

Usikkerhet rundt tilskudd til skipsfarten

Regjeringen ønsker seg to tilskuddsordninger for nærskipsfart i 2023. I forslag til statsbudsjett, er den totale foreslåtte summen på 131,5 millioner kroner. Men – det råder mer usikkerhet enn normalt.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere het det «Tilskudd til godsoverføring». I fjor ble samme ordning kalt «Tilskudd til nærskipsfart». I år heter tilskuddsordningen fra regjeringens side «Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø».

Det kan være greit å være klar i hodet og drukket noen kaffekopper, før en begir seg ut i forslag til statsbudsjett for 2023 – om en da ikke arbeider i byråkratiets ganger. Men kort fortalt: Det er så vidt Kystverket vet per dags dato, akkurat den samme ordningen som tidligere.

Ikke godkjent lenger

Målet med ordningen er å styrke nærskipsfartens konkurranseevne mot veitransport. I praksis vil det si å stå sterkere mot semitrailerne, som er i direkte konkurranse med sjøbårne containere.

I inneværende år er den totale potten å 54,5 millioner kroner, som tildeles kvalifiserte prosjekt.

Om regjeringens forslag bli vedtatt av Stortinget, reduseres beløpet til 33,3 millioner kroner. Sannsynligvis til stor frustrasjon hos flere organisasjoner og fagfolk.

Noe bedre blir det ikke av at det råder uvisshet om ordningen i det hele tatt blir noe av. ESAs godkjenning av ordningen har gått ut på dato og er inaktiv. Per dags dato har ikke staten Norge lov til å gi et slikt tilskudd til nærskipsfart-aktører.

Renotifiseres?

Tilskuddsordningen er utformet i tråd med EFTAs overvåkningsorgan, ESA, sine retningslinjer for statsstøtte til om støtte til nærskipsfart. Ordningen ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan 21. november 2016.

Moderne Transport er kjent med at arbeidet med en renotifsering av godkjenningen, er i gang her i Norge. Nærings- og fiskeridepartementet som ordningen ligger under, har ennå ikke søkt, blir vi fortalt. Når det kommer til å gjøres, vet man ikke. Om det kommer til å skje til syvende og sist, vites heller ikke.

- Det behøver ikke nødvendigvis å bli en lang søkeprosess om det er en ren renotifikasjon av en allerede etablert ordning, bemerker Sven Martin Tønnessen, direktør for Transport, havn og farled i Kystverket.

Minimal økning

I statsbudsjettet for inneværende år, 2022, ble det bevilget 95,5 millioner kroner til investering i effektive og miljøvennlige havner. I forslaget til statsbudsjett for 2023 som ble lagt fram 6. oktober, har bevilgningen økt ørlite til 98,2 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS