Eieren av denne lastebilen, en Renault Midlum Euro V, får en ekstraregning på tusenvis av kroner for å kjøre i Oslo fra 2017 på grunn av den nye lavutslippssonen i kommunen. Fra venstre: Harry Nilsen (medlem av forbundsstyret i NLF og daglig leder i Sørum Transport), Nina Solli (regiondirektør i NHO Oslo og Akershus) og J. Kristian Bjerke (regionsjef i NLF Region I Oslo/Akershus og Østfold). Bak: Ole Andreas Hagen (Kommunikasjons- og markedsdirektør i Postnord AS).
Eieren av denne lastebilen, en Renault Midlum Euro V, får en ekstraregning på tusenvis av kroner for å kjøre i Oslo fra 2017 på grunn av den nye lavutslippssonen i kommunen. Fra venstre: Harry Nilsen (medlem av forbundsstyret i NLF og daglig leder i Sørum Transport), Nina Solli (regiondirektør i NHO Oslo og Akershus) og J. Kristian Bjerke (regionsjef i NLF Region I Oslo/Akershus og Østfold). Bak: Ole Andreas Hagen (Kommunikasjons- og markedsdirektør i Postnord AS).

- Miljøet møter seg selv i døra

ALNABRU (AT.no): NHO og NLF mener det blir vanskelige tider for lastebileiere som skal kjøre i Oslo fra 2017 når det innføres «miljøgebyr» for lastebiler. I tillegg kan det bli mindre lønnsomt å frakte gods med tog.

Publisert

Oslo kommune Bymiljøetaten planlegger å innføre en lokal forskrift om lavutslippssone for tunge kjøretøy i hele Oslo fra vinteren 2017/2018. Dette skal gjelde alle som kjører tungt kjøretøy innenfor kommunegrensen, også gjennomgangtrafikken på europaveiene. Eiere av kjøretøy over 3,5 tonn, som har eldre motorteknologi enn Euro VI, må betale opp mot 50.000 kroner for å ferdes i Oslo per år.

- Det er ikke alle Euro V-lastebiler som er klare for utskifting hos bileiere ennå. Bileiere som kjører i Oslo på faste kontrakter, får plutselig en ekstra kostnad på opp mot 50.000 kroner per bil per år, uten at de får justert inntektene fra transportkontraktene de har. Dette vil gjøre situasjonen vanskelig for folk i en fra før prispresset bransje, sier Harry Nilsen, medlem i Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) forbundsstyre.

- Vi er også meget forundret over at avgiften innføres så å si over natten uten noen form for overgangsordning, og uten at bransjen for tid til omstilling. Vi trenger forutsigbare rammebetingelser og langsiktighet, fortsetter han.

Dyrere å laste på toget

Alnabru er selve «navet» i logistikk-Norge langs vei - og spesielt på skinner. Det er her omlasting mellom bil og tog foregår for transport med tog til Norges andre store byer.

Et resultat av at det blir dyrere å frakte varer via Oslo til resten av landet, kan bli at det blir mindre attraktivt å benytte tog fra Alnabru. Det kan bli en godsvridning fra bane mot vei, fordi det blir økonomisk mer fordelaktig enn i dag å kjøre lastebil hele veien til mottakere rundt om i landet:

- Da møter miljøet på en måte seg selv i døra. Et ønske om å få et bedre miljø i Oslo fra byrådets side, fører til mer forurensing i resten av landet, sier Nina Solli, regionsdirektør i NHO Oslo og Akershus.

- Prøv bomavgift først

Både NLF og NHO mener at forskriften om lavutslippssone i Oslo kommer for raskt og uten at næringslivet i Oslo, og transportbransjen spesielt, er blitt tatt med i en dialog for hvordan man best kan gjennomføre miljøtiltak.

- Transportkostnader påvirker konkurransekraften direkte. NHO er for miljødifferensierte avgifter både for personbiler og lastebiler, men her blir det for mange avgifter på en gang. Det er en fordel å prøve ut ett virkemiddel av gangen. Vi bør først se virkningen av de nye miljødifferensierte bompengesatsene som innføres i Oslo 1. oktober i år, sier Solli.

- Urimelig ekstrakostnad

NLF og NHO arrangerte et pressetreff hos Postnord på Alfaset i Oslo i forbindelse med at begge organisasjoner har sendt inn høringssvar til kommunen på «Lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune». Høringsfristen var 6. september.

Kommunikasjons- og markedsdirektør i Postnord AS, Ole Andreas Hagen, sitter i styret i NHO Logistikk og Transport. Han er lite imponert over kommunens miljøavgift:

- Dette er en helt urimelig ekstrakostnad for oss som driver logistikk- og transportvirksomhet i Oslo. Bare Postnords egen beholdning av biler i Oslo, som er eldre enn 2014 og omfattet av miljøgebyret, vil koste oss tre millioner kroner ekstra i året. I tillegg kommer det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut til godsterminalen her på Alnabru hver dag. I alt vil dette koste oss mange millioner kroner i året, sier han.

Selv om det til sjuende og sist er sluttbrukeren som må betale for de ekstra kostnadene, må hver transportbedrift ha god nok økonomi til mellomlegget de ekstra miljøavgiftene i hovedstaden krever.

Powered by Labrador CMS