NorLines fikk miljøprisen

Miljøprisen 2013 bikk til NorLines for deres massive investering i LNG-skip.

Publisert Sist oppdatert

Prisen ble tradisjonen tro utdelt under Transport & Logistikk på Gardermoen.

Adm. direktør Toralf Ekrheim mottok prisen, som ble delt ut av direktør i NHO Logistikk og Transport Tom Rune Nilsen.

Juryens begrunnelse var som følger:

Vinneren har gjennom en enorm satsing slått et slag for miljøet.

Ved å investere i to naturgassdrevne godsskip som skal settes i fart i løpet av annet halvår 2014, viser de stor vilje til å gjøre en forskjell.

Skipene tilhører en ny generasjon skip med store miljøgevinster.

Skipenes skrogkonstruksjon og bruk av LNG som drivgass, vil redusere både utslipp til luft og energiforbruk betraktelig.

Selskapet viderefører med dette også sin rolle som sjøveiens forkjemper. Sjøtransport er et av selskapets kjerneprodukter og de var også en av partnerne i kampanjen "Velg sjøveien". Overføring av gods fra land til sjø vil gi både miljømessige og samfunnsøkonomiske gevinster.

Bedømmelseskomiteen bestod av:

Petter Haas Brubakk, Næringspolitisk direktør i NHO
Kjell Werner Johansen, Assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt
Tom Rune Nilsen, Adm. dir. i NHO Logistikk og Transport