508 milliarder i ny NTP

Regjeringen ønsker å bruke over en halv billion statlige kroner de neste til årene på utbygging og forbedring av samferdselsårene her til lands.

Publisert Sist oppdatert
 

Regjeringen fordeler bruken av de 508 milliardene den neste tiårsperioden slik etter landsdel:
Øst-Norge: 42% av pengene
Sør-Norge: 22% av pengene
Vest-Norge: 16% av pengene
Midt-Norge: 10% av pengene
Nord-Norge: 10% av pengene

Samferdselsminister Marit Arnstad fortale på en pressekonferanse klokken 12 i dag at det i Nasjonal transportplan 2014-2023 er lagt opp til 129 store samferdselsprosjekt med kostnader over 200 mill. kroner.

Når det gjelder veiutbygging, er disse prioritert de neste ti årene: E6, E18, E10, E16, E134 og E39.

- Det skal brukes 28 milliarder kroner på å lage en sammenhengende firefeltsvei fra Svinesund til Brumunddal, sa Arnstad.