18.600 TEUs gikk over kai på Revet i Larvik i løpet av årets tre første måneder. Foto: Larvik Havn KF.
18.600 TEUs gikk over kai på Revet i Larvik i løpet av årets tre første måneder. Foto: Larvik Havn KF.

Volumvekst - men containere noe ned

I første kvartal 2018 ble det fraktet 517.000 tonn gods over Larvik Havn, en vekst på 21 prosent mot fjoråret.

Publisert

Totalt 294 skipsanløp ble registrert i første kvartal, en økning på 11 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen er relatert til grusutskipningen til Sandefjord i forbindelse med prosjektet «Renere Sandefjordsfjord».

I første kvartal ble det lastet og losset i alt 517.000 tonn gods, noe som var 21 prosent høyere enn i 2017. Rundt halve veksten er relatert til sluttfasen av miljøprosjektet i Sandefjord, mens økt steineksport sammenlignet med fjoråret i hovedsak står for resterende godsøkning.

Samlet containertrafikk viser 18.600 TEUs pr. mars. Dette er 3 prosent færre containere enn samme periode i fjor. Endring i antall tomme containere utgjør nedgangen, opplyser Larvik Havn KF.

Totalt 19.500 cargoenheter, 12 meter ekvivalenter, ble fraktet med Color Line i årets tre første måneder, en vekst på 7 prosent fra året før. 154.100 ferjepassasjerer reiste over Larvik Havn, det var 13 prosent flere enn i 2017.

- Merk at påsken var i april i fjor, bemerker Knut Jørgen Solheim Heum, økonomi- og administrasjonssjef i Larvik Havn KF. 

Powered by Labrador CMS