Sjøveis laks nærmer seg

Godsruten for sjømat fra trøndelagskysten til det kontinentale Europa nærmer seg.

Publisert Sist oppdatert

Allerede før jul kan norske lakseeksportører vurdere et nytt, effektivt og bærekraftig alternativ for transport av sjømat til kontinentet.

Alle er med

De lokale nordtrønderske havbruksselskapene Midt-Norsk Havbruk AS og Sinkaberg-Hansen AS har allerede signalisert interesse for prosjektet.

I forrige uke møttes representanter fra kysthavnalliansen og oppdrettskjempen Lerøy, for å diskutere den nye logistikkløsningen. Møtet fant sted i Esbjerg på hovedkontoret til rederiet Blue Water Shipping, som har solid erfaring fra sjømattransport fra Island og Færøyene til kontinentet. Tidligere er det avholdt tilsvarende møter mellom Kysthavnalliansen, Blue Water Shipping, SalMar og Marin Harvest.

Alle de aktuelle lakseeksportørene avventer nå endelig pris fra det danske rederiet, noe som er ventet å være klart i løpet av november.

Vokser fram

Bak logistikkprosjektet står Kysthavnalliansen, bestående av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Hitra Kysthavn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Hitras nye havneanlegg med ro-ro-fasiliteter har ett-års jubileum i disse dager, og et tilsvarende anlegg skal ferdigstilles på nyetablerte Kråkøya havne- og industriområde nord for Rørvik i løpet av 2016.

13.000 laksetrailere kan forsvinne fra norske veier.

Optimist

Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik er mer optimistisk enn noensinne.

- Interessen fra norske oppdrettere er stor. Det har vært snakket utrolig mye om sjøverts transport av laks, uten at det har skjedd så veldig mye. Så vidt meg bekjent er dette det første prosjektet som har alle involverte med på laget. Det være seg vareeiere, transportører og havner på norskekysten og på kontinentet, understreker Dekkerhus.

Den norske havbruksnæringa tar sikte på en mangedobling av sjømateksporten i løpet av de neste tiårene. Ifølge Dekkerhus er tiden overmoden for at man tenker nytt om transportløsninger mellom norskekysten og markedene på kontinentet.

- Hvis vekstmålene skal realiseres, er vi helt avhengige av å få på plass nye transportløsninger som er bærekraftige for et allerede sprengt veinett, for miljøet og for trafikksikkerheten. Båttransport av sjømat til kontinentet medfører langt lavere CO2-utslipp, og er samtidig høyst konkurransedyktig på transporttid og økonomi, sier Dekkerhus.

Den nye logistikkløsningen innebærer at fortolling og annet papirarbeid gjøres ved utskipingshavnen. Deretter legger laksen ut på en 37 timer lang seilas fra Rørvik, via Hitra, til Esbjerg i Danmark.