Tok plass i transportbransjen

Ketil Solvik-Olsen lover at det ikke blir noe mer «gjønågang» i samferdselsdepartementet. 22. oktober tok han bokstavelig talt plass i transportnæringen, i storstua «Transport & Logistikk» på Gardermoen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nøyaktig 145 timer etter at han ble samferdselsminister, tok Solvik-Olsen (Frp) mikrofonen og snakket til flere hundre spente transportfolk.

Det var en offensiv, nyslått samferdselsminister som doserte om veier, havner og jernbane.

- Den forrige regjeringens innsats på samferdselsfronten kan oppsummeres med ett ord: «Gjønågang», sa han til mye humring fra salen.

Som kjent ble den rødgrønne samferdselsministeren gjennom tre år, Magnhild Meltveit Kleppa, ofte omtalt som «Minister gjønågang» etter få løfter om annet enn diverse gjennomganger.

- Jeg håper at det dere husker når vi er ferdig, er «gjennomført», sa Solvik-Olsen.

«Transportdepartement»

Den nye regjeringen har så langt trukket havnene inn i samferdselsdepartementet og dermed samlet alle transportgrenene under ett tak.

Samferdselsministerens neste trekk blir å etablere et eget investeringsselskap for veibygging.

- Dette blir en egen juridisk enhet, et statlig AS, slik vi har sett i Sveits og Østerrike. De får det hele og fulle ansvaret for motorveiplanlegging, det eneste vi gjør er å tilføre egenkapital. Dermed får vi en profesjonell planlegging og gjennomføring av veibygging, uten at vi politikere blander oss inn, sa den nye samferdselsministeren til anerkjennende nikk fra en bransje som er lei treg og klattvis utbygging av infrastrukturen.

Etter all sannsynlighet vil også jernbanen få sitt eget investeringsselskap ganske raskt, etter påtrykk fra Venstre.

Oppvokst på Bryne

Ketil Solvik-Olsen er oppvokst på en bensinstasjon på Bryne. Tankbilen til hans far var det nærmeste lille Ketil kom en barnehage.

- Slik sett er dette en drøm for meg. Jeg har vært ansvarlig for at bilene på Bryne har drivstoff, nå får jeg ansvaret for at hele Norge kommer seg frem!

Solvik-Olsen har også jobbet i Harald A. Møller med amerikanske biler som for øvrig er hans store pasjon her i livet.

Hans CV inneholder også en periode i rederiet Leif Høegh.

- Og så har jeg en svigerfar som er pensjonert lokfører! Så jeg kan litt om alle transportgrener, sa en ivrig samferdselsminister til en forventningsfull sal.

Flere godbiter

Solvik-Olsen hadde flere godbiter med seg til «Transport & Logistikk»-konferansen på Gardermoen:

* Den nye regjeringen vil innføre minstestandard på fylkesveier og gi rentekompensasjon for fylkenes veibygging.
* Frp og Høyre vil etablere et uavhengig veitrafikktilsyn.
* Lengre vogntog vil bli hensyntatt ved all fremtidig veibygging. Solvik-Olsen er uenig i at store modulvogntog vil være ødeleggende for veiene, «snarere tvert i mot innebærer akselavstanden en mindre belasting på veidekket».
* E39 på Vestlandet, som mellom Bergen og Stavanger passerer over 200 skoler eller barnehager og dessuten består av to fergeoverganger, vil bli bygget ut kraftig.
* InterCity-triangelet vil bli realisert i sin helhet.

Når det gjelder bompenger innrømmet Solvik-Olsen at Frp må strekke våpen.

- Det blir fortsatt bompenger. Det er vanskelig for meg å innrømme dette, men det er uansett verre for Bård Hoksrud, sa den nye veistatsråden til stor latter.

- Men jeg kan love at bomavgiftene vil bli redusert. De skal ned. Dessuten vil vi se på strukturen på bomselskapene. Det kan ikke være sånn at det må være ett selskap pr. bomprosjekt.

Vedlikehold nr. 1

Den offensive samferdselsministeren ble godt tatt i mot av transportbransjen på Gardermoen. Applausen runget til tider, selv om Solvik-Olsen kom med få løfter.

MTlogistikk.no fikk følge den nye statsråden ut av konferansen på Gardermoen.

- Hva skjer med årets budsjett, har du sørget for at bevilgningene til transportsektoren økes?

- Jeg kan ikke være konkret på dette, men vi har selvfølgelig kommet med vår innstilling til finansdepartementet. Jeg kan si så mye som at vi prioriterer opp vedlikehold, både på vei og bane. Generelt vil jeg si at denne regjeringen, i motsetning til den forrige, ser på infrastruktur som en investering og ikke en utgift.

- Du har snakket mye om organisering av samferdselssektoren, men lite om tall?

- Dere må nok gi meg litt tid. Det tar tid å bygge veier, havner og terminaler. Nå begynner vi med å røske opp i strukturene for å oppnå smidigere planlegging og mer helhetlig veibygging. Det er slutt på «en strekning her og en strekning der.»

Hva tenker den nye ministeren omkring utenlandske sjåfører på norske veier?

- Både kabotasje og ikke minst problematikken knyttet til mønsterdybde på dekk og dårlig utenlandsk utstyr generelt står høyt på vår prioriteringsliste. På dette området har den forrige regjeringen gjort en ganske god jobb som vi vil videreføre, blant annet gjennom et nytt veitrafikkstilsyn.

Slik rundet Solvik-Olsen av sitt første møte med transportnæringen, nå med 147 timers erfaring som samferdselsminister.

 

Powered by Labrador CMS