750 mill. mer til vei og bane

Bommer forsvinner, flere store kjøretøy skal kontrolleres og vei- og jernbanevedlikeholdet skyter fart.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sitt budsjettforslag ønsker den nye regjeringen å bruk 750 millioner kroner ekstra til vei og bane. 500 millioner av dette går til å nedbetale gjeld i fem bompengeprosjekter. 100 millioner går til Statens vegvesen for ekstra veivedlikehold.

150 millioner kroner går til Jernbaneverket for å dekke ekstra kostnader til gjenoppbygging og utbedringer på grunn av flom og ras langs flere jernbanestrekninger i 2013.

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2013 med i alt 750 millioner kroner. Av dette er 500 millioner kroner foreslått til å nedbetale gjeld i fem bompengeprosjekter der trafikken er lav og innkrevingskostnadene er høye. Forslaget betyr at innkrevingen av bompenger i fire av disse prosjektene vil bli avsluttet tidligere enn opprinnelig forutsatt og at det i ett prosjekt ikke blir innkreving av bompenger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er også satt av tre millioner kroner ekstra til kontroll av store kjøretøyer.

- Regjeringen foreslår å bruke tre millioner kroner til ekstra kontrollvirksomhet i forbindelse med nytt påbud om vinterdekk for tunge kjøretøy. Kontrollene vil i hovedsak være rettet inn mot trafikk på grenseovergangene og på strekninger med særlig krevende trafikk- og føreforhold, heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Regjeringens forslag om å bevilge 500 millioner kroner til å innfri bompengegjelden i fem riksvegprosjekter betyr at gjelden blir innfridd innen utgangen av 2013, så langt som det er praktisk mulig.

Disse prosjektene er omfattet av forslaget:

Riksveg 4 Reinsvoll – Hunndalen, i Oppland.

Bompengeselskapet har en gjeld på 10 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2014.

Riksveg 9 Setesdalen, i Aust-Agder

Bompengeselskapets har en gjeld på 15 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2018.

Riksveg 5 Fatlaberget, i Sogn og Fjordane

Bompengeselskapet har en gjeld på 60 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2025.

E39 Astad – Knutset, i Møre og Romsdal.

Bomengeselskapet har en gjeld på om lag 150 millioner kroner. Innkrevingen startet i juni 2013 og skulle etter planen avsluttes i 2023.

E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft (vest for Alta), i Finnmark.

Bompengeselskapet har en gjeld på om lag 200 millioner kroner. Prosjektet vil bli åpnet for trafikk i desember 2013. Etter planen skulle det kreves inn bompenger fram til 2028. Regjeringen forslag innebærer at det ikke blir innkreving av bompenger i dette prosjektet.

Les mer om budsjettet hos Samferdselsdepartementet. 

 

 

Powered by Labrador CMS