40 mill. til ekstra kontroller

Statens vegvesen øker kontrollstyrken på tungbiler med 30% kommende vinter.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kontrollaktivitetene styrkes med omtrent 40 millioner kroner i 2015.

Mer kontroll har vært et satsningsområde både for Regjeringen og Statens vegvesen, og forrige vinter var det en firedobling i antall dekk- og kjettingkontroller.

– Vi tar vinterens utfordringer på alvor, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen og poengterer videre:

– Vi skal jobbe enda mer målrettet, både i utvelgelsen av kjøretøy og i prioriteringen av vegstrekninger. Grenseoverganger med stor trafikk, havner med utenlandsferger og strekninger vi vet er vanskelige for tunge kjøretøy vil bli prioritert.

Nye regler

Fra 1. januar 2015 blir det innført obligatorisk bombrikke og strengere dekkregler for tunge kjøretøy. Kravet om vinterdekk utvides til å gjelde tilhengere over 3500 kg.

– Trafikksikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør. Ved å følge opp de reglene som er satt, skal vi bidra til både tryggere veger og bedre framkommelighet, sier Dreyer.

– At useriøse aktører som ikke har sine ting på stell blir luket ut, vil også kunne bedre konkurranseforholdene for de som følger reglene.

I tillegg til dekk og kjettinger skal kontrollaktiviteten framover ha spesiell vekt på kabotasje, bremser og den kommende bombrikken.

Effektive kontroller

Forrige vinter kontrollerte Vegvesenet dekk- og kjettingutrustning (vinterpakken) på nærmere 50.000 kjøretøy (27.902 motorvogner og 21.850 tilhengere). 1641 kjøretøy fikk bruksforbud og 2481 fikk gebyr. I tillegg har Statens vegvesen mer omfattende kontroller for last, kjøre- og hviletid, kabotasje, bremser og annet teknisk utstyr. På disse kontrollene får ca. en tredel ilagt bruksforbud.

– Den høye prosenten viser at kontrollørene våre er gode til å trekke ut de som ikke har tingene sine i orden til nærmere undersøkelser, sier Dreyer.

 

 

 

Powered by Labrador CMS