15 millioner til fergekai i Moss

Regjeringen bevilger penger til utbedring av fergeleiet i Moss i sitt reviderte nasjonalbudsjett.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Sambandet Moss-Horten er en viktig ferdselsåre over Oslofjorden. Nå sørger vi for at fergekaiene kan utbedres slik at de blir bedre dimensjonert for fergene som trafikkerer sambandet. I tillegg vil det installeres landstrøm som kan kobles til fergene om nettene. Det bidrar til bedre trafikkflyt og lavere utslipp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bredere

Utbedringen vil gjøre at fergekaien blir dimensjonert for fergene som trafikkerer sambandet, blant annet med bredere fergekailemmer.

I tillegg vil tiltakene gjøre sambandet mer miljøvennlig, ved at det installeres strømforsyning for landstrøm som fergene kan koble seg til om natten. Dette vil gjøre at fergene ikke må ha hjelpemotorene i gang på natten og dermed redusere utslippene av miljøgasser.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslås det å bevilge 15 millioner kroner til oppstart av utbedring av fergekaien. Bevilgningen sikrer oppstart av prosjektet i den lavtrafikkerte perioden høsten 2017 og videre vinter/vår 2018.

- Dette vil komme godt til nytte på begge sider av Oslofjorden. Man vil nå få biler av og på fergene mer effektivt. Arbeidet legges til perioder hvor det statistisk sett er minst trafikk slik at dette ikke påvirker de reisende i stor grad, sier Solvik-Olsen.

Penger til moloer

I revidert nasjonalbudsjett 2017 er det foreslått en bevilgning på fem millioner kroner for å fremskynde nødvendige utbedringer på Ystebøsundet molo i Kvitsøy kommune i Rogaland og Lista molo i Farsund kommune i Vest-Agder.

Powered by Labrador CMS