Åpent kabotasjemøte

NLF inviterer til foredrag og debatt.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 22. mai arrangerer Norges Lastebileier-Forbund, avd. Østfold og Oslo/Akershus et åpent medlemsmøte om kabotasje. Tema er manglende håndheving av regelverket og konsekvensene av dette.

Møtet finner sted på Quality Hotel Mastemyr klokken 18.00, og det er flere interessante foredragsholdere på programmet.

Her er programmet for kvelden: 

18.00 – 18.15     Åpning – velkomst – NLF oppfatning av kabotasje v/administrerende direktør Geir A. Mo, NLF.

18.15 – 18.25     Kort gjennomgang av kabotasjereglene v/Robert Aksnes.

18.25 – 18.40     Transportørenes opplevelse av kabotasjeproblemet v/Tor Vidar Frydenlund, NLF.

18.40 – 19.00     Statens Vegvesen v/Dag Rykkje – En kontrollørs opplevelse av situasjonen med hensyn til manglende oppfølging av rapporter og anmeldelser.

19.00 – 19.20     En representant fra påtaleenheten på Romerike politikammer vil redegjøre for politiets håndtering av kabotasjesakene, herunder kontroller, tiltale og straff – henleggelser.

19.20 – 20.30     Åpen diskusjon.

20.30 – 20.40     Skal vi velge den finske modellen v/Harry Nilsen, NLF.

20.40 – 20.50     Anstein Gjengedal v/Riksadvokatens kontor vil redegjøre for sitt syn på praksis i kabotasjesaker.

20.50 – 21.00     Arnfinn Øen v/Samferdselsdepartementet. Departementets syn på kabotasjereglene slik de er i dag.