Nyttig havnebesøk ga mersmak

Statssekretær Jon Georg Dale i samferdselsdepartementet finner forholdene i Narvik havn så interessante at han har invitert havnesjef Rune Arnøy til departementslokalene i Oslo.

Publisert

Nylig var statssekretæren på havnebesøk hos Arnøy. Dale med særskilt ansvar for havnespørsmål i Samferdselsdepartementet fant treffet så interessant at han likegodt tar en ekstra prat.

Populær havn

– Jeg har lenge hatt Narvik på blokka, og fikk nå heldigvis anledning til å realisere turen, sier Dale til Fremover.

Med Dales visitt har dermed samtlige statssekretærer, og samferdselsministeren, med relativt få måneders mellomrom besøkt Narvik.

– Definitivt nyttig. Både å bli oppdatert om kryssingsspor og dobbeltspor på Ofotbanen, men ikke minst å få lytte til hva havna hadde på hjertet, kommenterer blant annet statssekretæren.

Regjeringens arbeid med nasjonal havnestrategi blir nok et sentralt tema under Arnøys besøk hor statssekretæren og embetsverket.

- Narvik havn er spesiell med sterk tilknytning til jernbanen, men også i forhold til de dimensjonene skipsfarten har, sier Dale.

Han fremhever også at havna er tydelig på sine behov, og samtidig konstruktive i sin tilnærming.

- Akkurat det siste setter vi pris på, sier Dale.

Tilfreds Arnøy

Havnedirektør Rune Arnøy er tilfreds med å ha blitt invitert til Oslo for å gi direkte innspill til den jobben som gjøres med havnestrategien nasjonalt.

– Det møtet har vi forventning til, ikke minst fordi statssekretæren framstår som særdeles lyttende, og skjønner hva det dreier seg om, sier Arnøy.