Bildet fra godsterminalen i Narvik er fra 2018.

Gods-fortvilelse i Narvik 

En utvidelse av sporene ved Narvik stasjon er kritisk for økt kapasitet på Ofotbanen slik at lange malm- og godstog kan møtes. Nå opplyser Bane Nor at det ikke er satt av penger til prosjektet. 

Publisert

Det er lokalavisen Fremover som skriver om nyheten torsdag ettermiddag. 

Bane Nor har måttet sette prosjektet ved Narvik stasjon på pause. 

Prosjektet, som omfatter utvidelse av sporene for å øke kapasiteten for gods-, malm- og passasjertog, har en kostnadsramme på 681 millioner kroner (2022-kroner) og er det dyreste enkelttiltaket for å styrke Ofotbanens kapasitet. Utvidelsen skulle tillate lange malm- og godstog å møtes ved stasjonen, noe som er viktig for effektiviteten og kapasiteten i godstransporten. 

Prosjektet har vært ute på anbud og prisveksten setter en foreløpig stopper for utbyggingen på Narvik stasjon.

– Prisveksten og kostnadsøkningen har vært større enn det vi hadde lagt til grunn i våre beregninger, forteller prosjektsjef Simen Grenersen i Bane Nor til avisen.

Arbeidet ved Fredskapellet, hvor en ny bro for det nye sporet skal bygges samt planfri kryssing med en gang- og sykkelvei, er allerede påbegynt. Imidlertid har prisveksten og kostnadsøkningen vært større enn forventet, noe som førte til avlysning av anbudet og prosjektet er satt midlertidig i pausemodus. 

Narvik stasjon, som er et kritisk punkt hvor sporene fra LKAB og Fagernesterminalen møtes, skulle etter utvidelsen bestå av fem spor. Denne utvidelsen var ment å forbedre kapasiteten ikke bare ved selve stasjonen men også ved Fagernesterminalen, og dermed støtte opp under uavhengig operasjon av gods- og malmtog ved siden av persontrafikk. Tilsvarende prosjekter har blitt gjennomført på andre stasjoner som Bjørnfjell og Katterat, og utvidelsen ved Narvik var planlagt ferdigstilt i 2025. Nå er dette tidsskjemaet forsinket, og Bane Nor arbeider med å finne løsninger for å kunne fullføre prosjektet, med et håp om ferdigstillelse ett år senere enn opprinnelig planlagt, melder avisen.

Powered by Labrador CMS