DB Schenker er blant bedriftene som rammes hardt av en eventuell streik.
DB Schenker er blant bedriftene som rammes hardt av en eventuell streik.

Storstreik kan ramme logistikken hardt

Søndag kan 35.000 ansatte gå ut i streik om ikke NHO, YS og LO blir enige i årets lønnsoppgjør. Mange av de 35.000 jobber innen transport og logistikk

Publisert

Etter at forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen NHO mot LO og YS brøt sammen 22. mars, har de to arbeidstakerorganisasjonene varslet såkalt plassoppsigelse, altså streik, for sine medlemmer.

De streikende vil være 28.900 arbeidstakere fra LO og seks tusen ansatte organisert i YS. Rundt 1500 av disse er organisert i Transportarbeiderforbundet. En streik vil blant annet ramme samtlige Schenker-terminaler i Norge pluss nær sagt all busstrafikk i og rundt Oslo, samt de store byene i Rogaland.

– Det er tatt ut en del ferjesamband, det er også en del tatt ut innen buss i blant annet Oslo, Stavanger og Sandnes, og også noe innen langtransport. På lengre sikt vil det merkes på leveranser til butikkene at så mange er tatt ut i matvareindustrien. Streik innen renhold vil også på sikt kunne ramme andre bransjer indirekte, sier forskningsleder ved Fafo, Kristin Alsos til NTB om konsekvensene av en eventuell streik.

Her er listen over bedrifter som kan blir rammet av LO-streik. 

Her er listen over bedrifter som rammes ved YS-streik. 

Andre logistikkbedrifter som blir rammet er blant andre Fjord Line, DHL Global Forwarding, tre PostNord-avdelinger (Langhus, Oslo, Haraldrudveien) og fem Bring Cargo-avdelinger. En lang rekke fergestrekninger kan også bli rammet av strei, blant annet Horten-Moss.

Nøyaktig hvilke konsekvenser en eventuell streik vil få for de ulike bedriftene er uklart. Partene møtes hos Riksmekleren onsdag. AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon står sentralt nå meklingen. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april. Hvis ikke vil rundt 35.000 LO- og YS-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra søndag.