Arnstad strammer grepet

Samferdselsminister Marit Arnstad varsler strengere regler for kabotasje.

Publisert Sist oppdatert

Det skal bli vanskeligere for utenlandske transportører å ta oppdrag internt i Norge.

Presses

Norsk transportnæring er som kjent under sterkt press hvor en av tre transportører er utenlandsk.

For å drive såkalt kabotasje, det vil si frakte last mellom to steder i Norge, skal en utenlandsk godstransportør først ha fraktet last over den norske grensen.

Misbruk

– Denne ordningen kan misbrukes. Biler kan kjøre over grensen fra Sverige uten last for å sikre etterfølgende kabotasjeoppdrag, påpeker Arnstad.

Hun sier det nå presiseres hva et internasjonalt oppdrag er for å sikre at utenlandske godstransportører ikke krysser grensen uten reell last.

– Det er en reell innstramming, sier samferdselsministeren til NTB.

Bedre kontroll

Leder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund sier han er glad for tiltaket, men avviser at det innebærer en reell innstramming av dagens regelverk.

– Regelverket endres ikke, men presiseringen varsler bedre kontroll med at regelverket overholdes. Det er vi glade for. Vi har lenge etterlyst bedre kontroll, sier Hansen til NTB.