Den nye havne- og farvannsloven vil sikre både en god farvannsforvaltning og kapitalforvaltning, mener Halvard Aglen, direktør i organisasjonen Norske Havner. Foto: Jill Johannessen

I dag behandles ny lov i Stortinget

- Det er svært gledelig at Stortinget har lyttet til aktørene i skipsfartsnæringen, når det gjelder behandlingen av den nye havne- og farvannsloven, sier Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er flott å se at Stortinget er på linje med det som har vært havnenes posisjon i saken siden havnelovutvalget leverte sin utredning i 2018. Dette vil sikre både en god farvannsforvaltning og kapitalforvaltning, fortsetter Aglen.

– Flertallet har lyttet til næringen, og det er svært positivt, uttaler adm. dir. i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Han fortsetter: 

- Dette er en viktig sak som Kystrederiene har fulgt nøye og brukt mye ressurser på, fortsetter Borge. Vi har hele tiden jobbet for at det ikke skal være mulig for havneeierne å ta ut utbytte fra havnekapitalen. Selv om det dessverre åpnes opp for dette nå, er adgangen begrenset. Men vi kommer til å følge med på hvordan dette slår ut i praksis.

I innstillingen skriver komiteen - alle partiene - blant annet følgende:

«Komiteen kan ikke se at regjeringens forslag til lovtekst på dette området (les kapital) er like omfattende og tydelig, som det havnelovutvalgets forslag til lovtekst var.

Komiteen vil understreke at dersom havnene skal håndtere de transportpolitiske utfordringene de er satt til ut fra sin samfunnsrolle, vil det være viktig at de sikres både hensiktsmessige arealer og en robust og langsiktig økonomi.»

Videre er lovteksten fra flertallet på Stortinget utformet slik:

Ǥ 32 tredje ledd skal lyde:

Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.»

Farvannsforvaltningen har også blitt noe styrket.

- Det Stortinget har gjort er svært viktig med hensyn til å ivareta sjøtransportens interesser også i årene som kommer. Samtidig vil det sette nye krav til oss som drifter havnene. Men den utfordringen skal vi ta, avslutter Halvard Aglen.

NB! Debatten kan følges fra klokken 10 på Stortingets hjemmesider. (PS: Havne- og farvannloven er punkt 8 på dagsorden, og Stortinget beregner å holde på ut over klokken 16)

Powered by Labrador CMS