Øker godstogkapasiteten med 50 prosent

Green Cargo tar i bruk de nye Eurodual-lokomotivene, som kan ta 50 prosent flere vogner og kjøre både elektrisk og med dieseldrift.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om Eurodual-lokomotivet

  • Eurodual er et siste-generasjon, seksakslet lokomotiv, spesialutviklet av sveitsiske Stadler for godstransport.
  • Eurodual har både elektromotor og dieselmotor. Hovedmotoren er en syv megawatts elektromotor. Dieselmotoren driver en generator som produserer strøm til elektromotoren når lokomotivet går på ikke-elektrifiserte strekninger eller ikke har kjørestrøm.
  • Eurodual vil erstatte de fire-akslede Traxx-lokomotivene med en effekt på 5,6 MW, som brukes både til gods- og persontrafikk.
  • Green Cargo har i dag 12 daglige avganger i Norge tur-retur strekningen Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, og Oslo-Stavanger.
  • Det nye lokomotivet vil umiddelbart settes i bruk på Bergensbanen, og vil etter hvert brukes på alle jernbanestrekningene som Green Cargo trafikkerer.

Denne uken setter Green Cargo i drift de to første nestegenerasjon gods-lokomotivene i Norge.

– Vårt nye lokomotiv har seks akslinger, mot fire på dagens lokomotiv, og dette gir et bedre grep i skinnene. Lokomotivet har også en betydelig sterkere motor og dette gjør det nye lokomotivet mer egnet for det norske jernbane-nettet med mange og bratte stigninger, sier Bengt Fors, administrerende direktør i Green Cargo Norge.

Green Cargo er en av de første aktørene som tar i bruk den nye generasjonen av lokomotiv i Europa. Lokomotivet på Alnabru er det første i Norden.

Både diesel og el

De nye Eurodual-lokomotivene har både elektromotor og dieselmotor. Det nye lokomotivet vil umiddelbart settes i bruk på Bergensbanen, og vil etter hvert brukes på alle jernbanestrekningene som Green Cargo trafikkerer.

– Med to ulike motorer kan lokomotivet brukes på alle baner, uavhengig av elektrifisering. Det er mulig å bytte mellom de to motorene i fart. Dette redusere risikoen for at det blir stående fast og dette bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, forklarer Bengt Fors. Det nye lokomotivet kan trekke et tog med opptil 30 godsvogner, mot 20 godsvogner med gårsdagens lokomotiv.

– Der to fire-akslede lokomotiver har vært nødvendig for å dra et godstog, kan Eurodual-lokomotivet trekke toget alene. Det nye lokomotivet reduserer driftskostnadene og gir plass til flere godsvogner, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge.

Den nye lokomotivet tar godstrafikken et betydelig skritt framover. Her med Oskar Stenstrøm (til venstre) i Bane Nor og Bengt Fors i Green Cargo.

- Viktig å finne løsninger

I et tett-trafikkert jernbanenett øker det nye lokomotivet transportkapasiteten på gods, uten at det øker belastningen på jernbanenettet.

Oskar Stenstrøm (til høyre) i Bane Nor og Bengt Fors i Green Cargo om bord i det nye lokomotivet.

– Med unntak av korte møtespor, som begrenser lengden på togene, så finnes det restriksjoner i antall godstog og hvilke lokomotiver som kan kobles sammen på ulike strekninger. Det er viktig å finne løsninger til lengre tog, både gjennom å bygge ut krysningsspor og på andre måter. Denne typen lokomotiv kan også redusere risikoen for at det blir stående fast og dermed bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, påpeker godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane Nor.

Green Cargo kjører hver dag seks godstog tur-retur mellom Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

– Å frakte gods på jernbane er energibesparende og miljøeffektivt. Vi som jobber med dette har en stor påvirkningskraft på både miljøet og på hvilken transportløsning kunden velger, avslutter Bengt Fors.

Powered by Labrador CMS