Øker godstogkapasiteten med 50 prosent

Green Cargo tar i bruk de nye Eurodual-lokomotivene, som kan ta 50 prosent flere vogner og kjøre både elektrisk og med dieseldrift.

Publisert

Fakta om Eurodual-lokomotivet

  • Eurodual er et siste-generasjon, seksakslet lokomotiv, spesialutviklet av sveitsiske Stadler for godstransport.
  • Eurodual har både elektromotor og dieselmotor. Hovedmotoren er en syv megawatts elektromotor. Dieselmotoren driver en generator som produserer strøm til elektromotoren når lokomotivet går på ikke-elektrifiserte strekninger eller ikke har kjørestrøm.
  • Eurodual vil erstatte de fire-akslede Traxx-lokomotivene med en effekt på 5,6 MW, som brukes både til gods- og persontrafikk.
  • Green Cargo har i dag 12 daglige avganger i Norge tur-retur strekningen Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, og Oslo-Stavanger.
  • Det nye lokomotivet vil umiddelbart settes i bruk på Bergensbanen, og vil etter hvert brukes på alle jernbanestrekningene som Green Cargo trafikkerer.

Denne uken setter Green Cargo i drift de to første nestegenerasjon gods-lokomotivene i Norge.

– Vårt nye lokomotiv har seks akslinger, mot fire på dagens lokomotiv, og dette gir et bedre grep i skinnene. Lokomotivet har også en betydelig sterkere motor og dette gjør det nye lokomotivet mer egnet for det norske jernbane-nettet med mange og bratte stigninger, sier Bengt Fors, administrerende direktør i Green Cargo Norge.

Green Cargo er en av de første aktørene som tar i bruk den nye generasjonen av lokomotiv i Europa. Lokomotivet på Alnabru er det første i Norden.

Både diesel og el

De nye Eurodual-lokomotivene har både elektromotor og dieselmotor. Det nye lokomotivet vil umiddelbart settes i bruk på Bergensbanen, og vil etter hvert brukes på alle jernbanestrekningene som Green Cargo trafikkerer.

– Med to ulike motorer kan lokomotivet brukes på alle baner, uavhengig av elektrifisering. Det er mulig å bytte mellom de to motorene i fart. Dette redusere risikoen for at det blir stående fast og dette bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, forklarer Bengt Fors. Det nye lokomotivet kan trekke et tog med opptil 30 godsvogner, mot 20 godsvogner med gårsdagens lokomotiv.

– Der to fire-akslede lokomotiver har vært nødvendig for å dra et godstog, kan Eurodual-lokomotivet trekke toget alene. Det nye lokomotivet reduserer driftskostnadene og gir plass til flere godsvogner, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge.

Den nye lokomotivet tar godstrafikken et betydelig skritt framover. Her med Oskar Stenstrøm (til venstre) i Bane Nor og Bengt Fors i Green Cargo.
Den nye lokomotivet tar godstrafikken et betydelig skritt framover. Her med Oskar Stenstrøm (til venstre) i Bane Nor og Bengt Fors i Green Cargo.

- Viktig å finne løsninger

I et tett-trafikkert jernbanenett øker det nye lokomotivet transportkapasiteten på gods, uten at det øker belastningen på jernbanenettet.

Oskar Stenstrøm (til høyre) i Bane Nor og Bengt Fors i Green Cargo om bord i det nye lokomotivet.
Oskar Stenstrøm (til høyre) i Bane Nor og Bengt Fors i Green Cargo om bord i det nye lokomotivet.

– Med unntak av korte møtespor, som begrenser lengden på togene, så finnes det restriksjoner i antall godstog og hvilke lokomotiver som kan kobles sammen på ulike strekninger. Det er viktig å finne løsninger til lengre tog, både gjennom å bygge ut krysningsspor og på andre måter. Denne typen lokomotiv kan også redusere risikoen for at det blir stående fast og dermed bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, påpeker godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane Nor.

Green Cargo kjører hver dag seks godstog tur-retur mellom Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

– Å frakte gods på jernbane er energibesparende og miljøeffektivt. Vi som jobber med dette har en stor påvirkningskraft på både miljøet og på hvilken transportløsning kunden velger, avslutter Bengt Fors.