STOR BETYDNING: - Det betyr mye for næringslivet i regionen at banen er åpnet for godstrafikk, sier daglig leder Rune Frogner i Moelven Numedal.

Gods på Numedalsbanen igjen

Etter to år med utford­ringer kan skogbruket i Numedal igjen bruke jernbanen til tømmerfrakt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jernbaneverket har investert ca. 60 mill. kroner på den 30 km lange strekningen mellom Kongsberg-Flesberg etter at et flistog fra Moelven Numedal sporet av ved påsketider 2014. Det er lagt ca. 50.000 betongsviller på strekningen som ble gjenåpnet for godstrafikk tidligere i år.

Svene Pukkverks AS (SP) som er lokalisert midtveis på den 30 km lange strekningen, ble ikke nevneverdig berørt av sporarbeidene siden avsporingen skjedde like nord for «SP-perrongen». Allerede høsten 2014 kunne SP igjen sende pukk med tog til jernbanespor sør i landet. Pukkverket lever årlig 40.000-50.000 tonn balastpukk til Jernbaneverket.

Skogbruket

For skogbruket i Numedal - og sagbruket Moelven Numedal, den største mottakeren av skogsvirke fra Numedalsregionen, har imidlertid den 2-årige stansen bydd på utfordringer.

Sagbruket som årlig skjærer ca. 150.0000 m3 skurtømmer til trelast, ligger helt i enden på godssporet og har siden 2013 benyttet «N-banen» til transport av massevirke og flis til Billerud Korsnäs AB i Sverige.

30 tømmerbiler

Under utbedringen av sporet har sagbruket fraktet massevirket med bil de 15 km ned til Svene Pukkverk og lastet opp tømmertogets 20 vogner med ca. 1300 m3 massevirke. Det tilsvarer ca. 30 tømmerbiler. Sagbrukets flisproduksjon er blitt bilkjørt til Soknabruket (Ringerike).

Betyr mye for næringslivet

Nå er imidlertid tømmer- og flistransporten med tog godt i gjenge igjen.

- Nå sender vi stort sett et tog i uken til Billerud Korsnäs AB i Sverige, den ene uken med massevirke og neste med flis til samme mottaker. De 19 flisvognene tar til sammen ca. 3000 lm3. Når man frakter over så lange strekninger som til Sverige, er det rimeligere å benytte tog. Miljøgevinsten ved å frakte gods med tog, er også viktig. Vi er svært glade for at banen er i drift igjen. Det betyr mye for næringslivet her i regionen, sier daglig leder Rune Frogner i Moelven Numedal som har 35 ansatte.

Powered by Labrador CMS