«Hastighet og framføringstid er ikke viktig for godstransport»

Ny E16 og en helt ny toglinje skal bygges mellom Bærum og Hønefoss. Jernbaneverket synes ikke det er viktig å få plass til godstog på strekningen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Notat om Ringeriksbanen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen fra i fjor høst står følgende:

«Hastighet og framføringstid er ikke det viktigste for godstransport, men forutsigbarhet (regularitet), punktlighet og frekvens.»

På bakgrunn av dette har ikke Jernbaneverket funnet plass til godstog på den nye Ringeriksbanen.

- Jernbaneverket anbefaler at Ringeriksbanen ikke tilrettelegges for godstransport i ordinær rute, står det i Jernbaneverkets rapport datert januar 2015.

Planene ligger nå ute til høring og mangelen på godssatsing har fått NHO Logistikk og Transport til å se rødt.

- Dette er en feilvurdering. I konkurransen med rimeligere og raskere lastebiltrafikk på stadig bedre veier vil toget tape i konkurransekraft på lengre sikt. Det er behov for raskere fremføring på 1-2 timer alle banestrekninger for godstog, skriver NHO LT i sin høringsuttalelse.

Du kan lese hele uttalelsen her. 

- Det er et faktum at hastighet og fremføringstid er et avgjørende konkurranseelement for godstog i tillegg til regularitet og punktlighet når det står om valg mellom bil og bane, slik togkundene må gjøre på vegne av sine kunder, skriver NHO LT videre i uttalelsen, og konkluderer: 

- Vi mener at en togstrekning fra Skaret til Hønefoss, dvs en strekning på tre mil med en togfrekvens på to i timen i oppstartsåret gjør det mulig å få plass til godstog på strekningen. Videre mener vi at tilstrekkelige krysningsspor for tog med lengde opp til 750 meter må planlegges på strekningen slik at den kan trafikkeres både med godstog og persontog. På lengre sikt må det finnes en løsning med utvidet kapasitet under Oslo sentrum slik at togene fra Alnabru til Bergen kan fremføres raskere. 

Powered by Labrador CMS