Godsruten snart i havn

En kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø tar form. Bak etableringen står havnene i Tromsø, Lødingen og Bodø.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kobling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge.

Tror på etablering

Havnedirektør i Bodø Havn Ingvar M. Mathisen, som snart igjen ønsker å være leder av Norges største innenlandske containerhavn, har stor tro på at den nye godsruten kan etableres.

– Vi ser store muligheter for en ny containerrute fra Bodø da den vil være bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom hvor en uavhengig operatør sørger for at alle aktører kan benytte tilbudet, understreker havnedirektøren.

Han legger ikke skjul på den kommersielle utfordringen med blant annet å etablere godsgrunnlag.

- Fortrinnsvis må det dreie seg om et skip som er uavhengig fra transportselskapene, sier Mathisen og fortsetter:

- En ny båtrute fra Bodø krever avtaler med de store transportørene. Med et konkurransedyktig produkt mht. pris, pålitelighet og frekvens så vil en slik containerrute være meget attraktiv.

Stig Nerdal prosessleder

Det samarbeides med Transportutvikling AS i Narvik som er prosessleder i arbeidet med å forlenge Nordlandsbanen sjøveien.

– Vi er snart i land, sier daglig leder Stig Nerdal i selskapet.

Han presiserer viktigheten av at hele verdikjeden med landterminal, jernbane, havn, båt og bil fungerer optimalt for at produktet skal være konkurransedyktig og salgbart.

– Det er viktig å få på plass store kunder som kan tilføre et fraktgrunnlag, sier Nerdal.

Han viser til at kostnader avhenger av båttype, størrelse og transporthyppighet.

– Nord-Norgelinjen med en båt på godt over 25.000 TEU vil ha en årlig totalkostnad på 60-90 mill. kroner. Dette forutsetter en båt med høy kapasitetsutnyttelse og som er i kontinuerlig drift hele døgnet, understreker Nerdal.

Tuftet på Tege

Prosjektet er tuftet på konseptet med containerbåten MS Tege, som frem til høsten 2013 bidro til en sømløs forbindelse med Nordlandsbanen mellom Oslo og Tromsø/Alta.

Tege var eid av rederiet Criship på Sortland og var chartret av den gang Tollpost Globe, nå PostNord, og som nå er en viktig støttespiller for å få i gang en tilsvarende godsrute i nord.

John Kenneth Selven, regionsdirektør Nord i PostNord har en sentral rolle med å videreføre Tege-planene, og har deltatt på seriøse møter sammen med blant andre Kystverket og Coop.

– Men det er flere skjær i sjøen som må ryddes unna, ifølge Selven.

Sammen med de øvrige aktørene har han imidlertid stor tro på potensialet for ruten. Forutsetningen er at den kommersielle biten kommer på plass.

Deadline i november

Initiativet får prosjektstøtte fra Kystverkets havnesamarbeidsmidler. Havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø er leder av prosjektets styringsgruppe, og Erlend Willumsen, utviklings- og kommunikasjonssjef i Bodø Havn, er prosjektleder. Forprosjekt-arbeidet forventes avviklet i november.

Powered by Labrador CMS