LYKKES: North Sea Container Line er blant rederiene som har fått støte tidligere. Nå skal flere godsoverføringsmidler fordeles.

Klare med nye midler til godsoverføring

SNART SØKNADSFRIST: Så langt har Kystverkets tilskuddsordning for godsoverføring flyttet 47.000 lastebiler fra veien. Nå er nye millioner klare til å søkes om.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er fjerde runde det skal deles ut midler til godsoverføring fra vei til sjø, gjennom ordningen som administreres av Kystverket. Denne gangen ligger det 36 millioner kroner i potten som rederiene kan søke om. Pengene skal gå til oppstart av nye sjøfrakttilbud.

Gjennom de tre tidligere rundene er det så langt gitt tilsagn om 175 millioner kroner i tilskudd til åtte ulike rederier. Hittil har disse flyttet 760.000 tonn gods fra landeveien til sjøveien. Dette tilsvarer nærmere 47.000 færre lastebiltransporter langs norske veier, og gir reduksjon av om lag 21.000 tonn CO₂-ekvivalenter.

Grafikken viser status for alle tidligere godsoverføringsprosjekter.

Må være samfunnsnyttige

Søknadsfrist for den kommende tildelingsrunden er 10. mai, og det er en rekke kriterier de som søker må oppfylle for å kunne få tilskudd, forklarer seniorrådgiver i Kystverket, Erika Støylen.

TA KONTAKT: Seniorrådgiver i Kystverket, Erika Støylen, oppfordrer de som skal søke om å gå i dialog med Kystverket på forhånd.

– Prosjektene skal generere samfunnsnytte gjennom at transport overføres fra vei til sjø. Støtten skal være den utløsende faktoren for at prosjektet kan settes i gang, og det må sannsynliggjøres at prosjektet kan bli levedyktig uten offentlig støtte på sikt, sier Støylen.

– Ta kontakt!

Hun oppfordrer rederiene som vil søk om å sette seg grundig inn i kriteriene, og ber dem aller helst ta kontakt med Kystverket i forkant.

– Det er en fordel for søker å ha kontakt med kystverket i forkant. Vi veileder gjerne i søknadsprosessen Søknader som kommer inn i siste liten litt fra siden har ofte feil vinkling. Vi har for eksempel hatt flere søknader som gjelder prosjekter der man tenker å bygge seg en båt, der man ønsker delvis finansiering til båtbyggingen for å komme i gang om tre til fem år. Det vil falle utenfor. Det er et absolutt krav om oppstart innen 12 måneder etter tildeling, sier Støylen.

Før noe penger utbetales må det dokumenteres at gods faktisk er overført, så det er ikke risikofritt å sette i gang prosjekter selv med tilskuddstilsagn. Klarer man ikke få volumer på rutene som etableres, vil utbetalingene også bli mindre. Støtten avgrenses til nytteverdien som genereres i støtteperioden. Kystverket har utviklet et eget verktøy for beregning av nytteverdi ved godsoverføring.

Støylen oppfordrer også søkerne om å gjøre grundig forarbeid i markedet.

– Vi er i større grad enn tidligere opptatt av at man har innsikt i de varestrømmene man skal inn og flytte. Slik at det er en fordel å ha dialog med vareeiere i forkant. Vi oppmuntrer der det er mulig å innhente intensjonsavtaler fra potensielle kunder – det vil styrke en søknad, sier Støylen, og understreker at det også er en hard konkurranse mellom søknadene som kommer inn. Kampen om midlene er hard, og potten er tross alt begrenset.

Endret fordeling

Rederiene som får innvilget sine søknader, vil få støtte i tre år. Tidligere har halvparten av støtten blitt utbetalt det første året, en tredjedel år to og en sjettedel det siste året. Dette er fra årets runde endret til 37, 33 og 30 prosent for de tre årene.

– Det er for å fordele støtte slik at det blir mer forutsigbart, og at støtten som gis er lik samfunnsnytten som blir generert, sier Støylen.

Mer informasjon om ordningen kan potensielle søkere finne på kystverket.no/godsoverforing

Powered by Labrador CMS