8 rederier har fått tilsagn om 175 millioner kroner så langt som følge av tilskuddsordningen.

Tilskudd har flyttet 47.ooo lastebiler fra veien

Siden 2017 har Kystverkets tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud flyttet mer enn 760 000 tonn gods.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er en del av regjeringens satsing på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp.

Så langt er det gitt tilsagn om inntil 175 millioner kroner i tilskudd til 8 rederier. Hittil har disse flyttet 760 000 tonn gods fra landeveien til sjøveien. Dette tilsvarer nærmere 47 000 færre lastebiltransporter langs norske veier, og gir reduksjon av om lag 21 000 tonn CO₂-ekvivalenter.

– Vi gleder oss over de positive effektene av de prosjektene som så langt har fått innvilget tilskudd. Nå ønsker vi nye søknader som kan være med på å styrke godstransport til sjøs ytterligere, sier avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket i en pressemelding.

Prosjekter som kan vise til nytteeffekter ved overføring av godstransport fra vei til sjø, kan oppnå driftsstøtte i inntil tre år. Støtten avgrenses til nytteverdien som genereres i støtteperioden. Kystverket har utviklet et eget verktøy for beregning av nytteverdi ved godsoverføring.

Årets søknadsfrist er 10. mai 2021. Mer informasjon om ordningen finner du på Kystverkets nettsider.

Powered by Labrador CMS