Redere etablert innen EØS-området, med skip flagget i et EØS-land, kan søke om støtte til etablering av nye sjøbaserte ruter.

54,5 millioner å søke om

Kystverket sitter med en tilskuddspott til nærskipsfart på 54,5 millioner kroner, hvis mål er å styrke konkurranseevnen til sjøtransport. Fristen for å søke er 15. mai 2022.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilskudd til nærskipsfart, tidligere tilskudd til godsoverføring, skal legge til rette for en konkurransedyktig sjøtransport, slik at sjøveien blir valgt for transport av gods der dette er mulig. Ordningen er et av flere virkemidler som skal bidra til en sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport, opplyser Kystverket.

- Når mer godstransport blir flyttet fra vei til sjø, får samfunnet en gevinst. Dette fordi kostnadene i form av ulykker, støy, kø, lokal luftforurensning, klimagassutslipp og slitasje på infrastruktur er mindre for sjøtransport enn for transport langs vei. Å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, er derfor en viktig oppgave for Kystverket. Denne tilskuddsordningen er et av virkemidlene Kystverket kan bruke i dette arbeidet, sier seniorrådgiver Erika Marlen Støylen i Kystverket.

I inneværende år disponerer Kystverket 54,5 millioner kroner i denne tilskuddsordningen, som kan tildeles kvalifiserte prosjekt. Fristen for å søke er 15. mai 2022. Rederier innen EØS-området, med skip flagget i et EØS-land, kan motta tilskudd i maksimalt tre år.

- Selv om det finnes avgrensinger for hvilken type prosjekt som man kan søke tilskudd til, er jeg overbevist om at det fremdeles finnes flere prosjekt, som kan være interessante for ordningen – og som kan gi varige resultat, avslutter Støylen.

Tilskudd til nærskipsfart – Kystverkets infoside.

Powered by Labrador CMS