Utslippet fra veitrafikken er mer enn tre ganger så stort som sjøtransporten. Foto: Tove Irén Becker.

- Få godset på sjøen!

– Regjeringen kan ikke bare se på hvordan man kan redusere utslipp fra sjøtransport og fiske. Det store potensialet ligger i å flytte godstransport fra land til vann, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner etter å ha lest regjeringens oppdaterte havstrategi «Blå muligheter» som nylig ble presentert. 

Der la næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frem en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Dette skal oppnås blant annet ved å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøyskategorier, påpeker Norske Havner.

«Verdens første gassdrevne ferge, verdens første batteridrevne ferge og verdens første elektriske røkterbåt for oppdrett er ikke bygget i Japan eller Singapore. De er bygget i Tomrefjord, på Omastrand og i Grovfjord» skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Viktig med reduksjon i utslipp

– Havnæringene er allerede godt i gang, men det hjelper med krav fra staten. Derfor har regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kjell-Olav Gammelsæter, mener sjøfart har et stort potensial for å redusere norske utslipp.

Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner er glad for at regjeringen vil redusere utslipp fra sjøtransport og fiske.

– I 2017 stod innenriks sjøfart og fiske for et klimagassutslipp på 2,95 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det utgjør 19 prosent av klimagassutslipp fra den norske transportsektoren.

Gammelsæter mener imidlertid at sjøfart har et langt større potensial for å redusere norske utslipp.

– Må se på hele transportområdet

– Vi kan ikke bare se på sjøfart isolert hvis vi skal klare store reduksjoner i nasjonalt klimagassutslipp. Da må vi også se samlet på hele transportområdet. Utslippet fra veitrafikken er mer enn tre ganger så stort som sjøtransporten. Hvis vi klarer å flytte mer godstransport fra vei til sjø og jernbane – slik politikerne selv ønsker – kan det virkelig gjøre utslag, sier Gammelsæter.

Han mener politikere og myndigheter må bli langt flinkere med tiltak for godsoverføring. Riksrevisjonen har gjentatte ganger kritisert myndighetene for ikke å følge opp sine egne vedtak om å flytte gods fra vei til sjø og jernbane.

- Mangler forutsigbarhet

– Det er behov for drahjelp fra staten for å redusere risiko, og et godt eksempel er tilskuddsordningen for godsoverføring. Ordningen har vist at det er gode muligheter langs hele kysten, blant annet ved overføring av 50.000 containere fra vei til sjø mellom Bodø og Tromsø. Nå har imidlertid regjeringen kuttet i ordningen i revidert nasjonalbudsjett. Det bidrar ikke til den forutsigbarhet som trengs for å flytte gods fra land til vann, sier Gammelsæter.

Farlige norske veier

Tungtransport er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier, står for 90 prosent av veislitasjen og 70 prosent av helseskadelige utslipp i storbyene. Samtidig viser beregninger at tungtransport langs norske veier vil øke dramatisk de neste årene. Tall fra Nasjonal transportplan (NTP)viser at antall tunge lastebiler vil øke med hele 70 prosent de neste 30 årene. Rapporten «Fra kyst til marked» viser at det blir enda verre i nord. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) forventer en fordobling av trafikken på bare ti år, påpeker Norske Havner.

Gammelsæter sier at det kommer til å bli trangt og farlig på norske veier de neste årene, og mener det krever at vi har to tanker i hodet samtidig.

Sjøveien er miljøveien

– Hvis vi klarer å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken ved å flytte mer gods fra vei til sjø og bane – og samtidig flytte mer av sjøfart og fiske over på strøm og gass – kan vi virkelig snakke om et stort potensial for å redusere utslipp. Godstransport på sjø har allerede i dag et klimagassutslipp som er mindre enn halvparten av godstransport på vei, sier Gammelsæter.

Kilde: Norske Havner

Powered by Labrador CMS