- Blå næring sitter på nøkkelen

- Blå næring trues av manglende transportkapasitet og må omfavne en ny sjøveis transportkorridor for å sikre egen markedstilgang.

Publisert

Det forteller John Kenneth Selven, logistikk- og forretningsutvikler i blå næring-selskapet Rambøll.

Fra å ha mistet trua på transportkorridoren er han nå mer optimist enn noen sinne.

Han mener imidlertid at den blå næringen baserer seg i alt for stor grad på veitransport.

En truet næring

– Det vil være sårbart for både næring og samfunn med den vekst de legger til grunn, sier Selven.

- I tillegg ser vi at veksten kommer sterkere i Nord-Norge enn i andre deler av landet. Det betyr at transportbehovet for fisk vil øke kraftig i tiden framover. Sjåførmangel og andre utfordringer for veitransport i Norge/Europa vil true denne næringen, understreker Selven.

Han viser til at Sjømat-Norge gav følgende uttalelse til NTP 2018-2029 vedrørende jernbane og sjøtransport:

«Ferske produkter har høy verdi og begrenset holdbarhet. Det er derfor avgjørende for næringens lønnsomhet og verdiskaping at hele transportkjeden mellom Nord-Norge og markedene fungerer friksjonsfritt og sømløst.»

- Blå næring sitter med nøkkelen til egen framtidig markedstilgang og prisgunstig posisjonering av lastbærere. Forutsetningen er at de omfavner den nye nasjonale transportkorridoren som består av Nordlandsbanen og Nord-Norgelinjen, båt fra Bodø – via Harstad/Lødingen – Tromsø, sier Selven.

Nært forestående

Han tror transportkorridoren vil komme om kort tid i 2018/2019. Selven understreker at den er både miljøvennlig og kostnadseffektiv for transporter mellom Nord-Norge og Sør-Norge/Sverige.

Kystverket administrerer båten med en støtteordning som vil gi redere god dekning i en oppstartsperiode.

Ifølge Transportøkonomisk institutt vil transportkorridoren gi en samfunnsmessig årlig gevinst på ca. 200 millioner kroner gjennom reduserte utslipp til luft, vann, ulykker, støy og slitasje på infrastruktur.

- I tillegg vil korridoren gi store bedriftsøkonomiske gevinster for vareeiere i både sør og nord hvis dette administreres riktig av Blå næring, sier Selven.

Stort potensiale

Blå næring produserer ca. 550.000 tonn i havbaserte anlegg lokalisert i Nord-Norge. Av dette sendes ca. 40% med tog. Andelen som gikk på Nordlandsbanen tilsvarer ca. 3-4% som betyr at denne transportkorridoren har mulighet for å ta langt mere gods.

SINTEF sier i en rapport fra år 2012 at Blå næring vil femdoble transporten innen år 2050. Næringen hadde i 2017 en eksportverdi på over 90 milliarder kroner.

– Blå næring bør anskaffe og styre egne lastbærere mellom Nord-Norge og knutepunkt i Sør-Norge eller Sverige hvor nye aktører tar over til/fra Europa. Posisjonering av lastbærere til lavest mulig pris oppnås ved å tilby ledig kapasitet til aktører som sender gods nordvendt til en pris som sikrer gods på returen til Nord-Norge, sier Selven og fortsetter:

- Gevinsten kommer gjennom redusert tomkjøring til Nord-Norge, lavere kostnader til/fra transportkorridoren og en kostnadseffektiv transportkorridor som myndighetene vil prioritere siden den gir en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

Fokus på sjø og land

John Kenneth Selven er ansatt som logistikk- og forretningsutvikler i blå næring-selskapet Rambøll, en global samfunnsrådgiver som i 2017 hadde 10,6 milliarder danske kroner i omsetning, 13.000 ansatte, 1400 i Norge.

Han holder fokus på Nord-Norgelinjen, Nasjonal Transportkorridor og internasjonale korridorer via Solørbanen.

Etter 18 år i transport- og logistikkbransjen, sist som regiondirektør Nord i PostNord, har Selven fått med seg det meste av det som skjer i næringen.